Accelerarea politicilor și a planurilor de digitalizare a domeniului energetic
în contextul pandemiei COVID-19

Cătălina-Maria ROTARU
Institutul Naṭional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
catalina.rotaru@ici.ro

Rezumat: Evoluția aplicării strategiei și planurilor pentru combaterea schimbărilor climatice prin măsuri de eficiență energetică a fost confruntată cu noua provocare a acestui an, respectiv impactul pandemiei COVID-19 în toate domeniile vieții. Digitalizarea sectorului energetic, într-o perioadă de expansiune a utilizării platformelor IoT pentru monitorizarea, scalarea și optimizarea proceselor specifice aglomerărilor urbane și centrelor industriale, a dobândit o nouă dimensiune și un loc central în sfera priorităților pentru concentrarea eforturilor financiare. Articolul prezintă statusul implementării acestui obiectiv anterior perioadei pandemiei, noile condiții și priorități impuse pe baza modificărilor consumului de energie electrică și oportunitățile de dezvoltare a sistemelor bazate pe IoT destinate sectorului energetic. În prezent, câteva dintre marile provocări cărora trebuie să le răspundă tehnologiile inteligente sunt: accelerarea ritmului de implementare, realizarea mixului de energie provenit din surse tradiționale și regenerabile, securizarea sistemelor și rețelelor energetice pentru a rezista în situația potențialelor fluxuri variabile de energie sau atacurilor cibernetice.

Cuvinte cheie: digitalizarea sistemului energetic, IoT, tehnologii inteligente, eficiență energetică, neutralizarea emisiilor de gaz cu efect de seră.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cătălina-Maria ROTARU, Accelerarea politicilor și a planurilor de digitalizare a domeniului energetic în contextul pandemiei COVID-19, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(3), pp. 37-48, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i3y202003