ABORDĂRI ȘI SOLUȚII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANȚA ȘI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

Art. 01 – Vol.26 – Nr. 1 – 2016

Vladimir Florian

vladimir@ici.ro

Gabriel Neagu
gneagu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Conform documentelor cu caracter strategic la nivel naţional pentru perioada 2014-2020, domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) se remarcă prin dinamica sa competitivă în rândul sectoarelor de specializare inteligentă (SI) din economie şi reprezintă în acelaşi timp o prioritate în cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), datorită suportului pe care îl asigură pentru competitivitatea celorlalte sectoare SI. Lucrarea prezintă rezultatele analizei tematicii CDI privind managementul, guvernanţa şi analiza datelor de mari dimensiuni (Big Data), selectată prin prisma relevanţei soluţiilor pe care le poate oferi pentru cele 10 sectoare SI. Principalele aspecte prezentate se referă la: explicitarea conceptelor de bază ale tematicii, evidenţiarea potenţialului de impact pentru competititvitate şi identificarea unor soluţii care să ilustreze acest potenţial.

Cuvinte cheie: Big Data, guvernanţă, ştiinţa datelor, date deschise, Analytics, Cloud, arhitectura de referinţă, specializare inteligentă.

Vizualizează articolul complet