Monthly Archives: martie 2023

Recomandări de standardizare în cazul aplicațiilor de teleasistență la domiciliu

Paul TEODORESCU, Mădălina ZAMFIR Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti paul.teodorescu@ici.ro, madalina.zamfir@ici.ro Rezumat: Lucrarea de față își dorește formularea de recomandări de standardizare atât pentru specialiștii români care dezvoltă software și platforme de teleasistență, cât și recomandări pentru România ca stat membru UE, care se află într-un …

Read More »

eHealth – potențial de piață: sistemul RO-SmartAgeing

Maria GHEORGHE-MOISII, Alexandru SIPICĂ, Simona-Nicoleta VOICU-ZAMFIROIU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti maria.moisii@ici.ro, alexandru.sipica@ici.ro, simona.voicu@ici.ro Rezumat: Monitorizarea sănătății la domiciliu a vârstnicilor a luat amploare în ultimii ani, iar contextul pandemiei a facilitat evoluția acesteia oferind posibilitatea furnizorilor de servicii medicale să se extindă și să îmbunătățească …

Read More »

Considerații teoretice privind stabilirea reputației unui domeniu Internet

Mihail DUMITRACHE1,2,3, Ionuț-Eugen SANDU1, Adriana-Meda UDROIU1, Cristian-Alexandru GHEORGHIȚĂ1,4 1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București 2 Facultatea de Litere, Universitatea din București 3 Academia Oamenilor de Știință din România, București 4 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București mihail.dumitrache@ici.ro, ionut.sandu@ici.ro, meda.udroiu@ici.ro, alexandru.gheorghita@ici.ro Rezumat: Lucrarea prezintă …

Read More »

Robust fully synergetic control of PMSM-Flywheel Energy Storage System FESS integrated in standalone hybrid PV-wind system

Mohammed BEGHDADI, Katia KOUZI, Aissa AMEUR Laboratory of Semiconductors and Functional Materials University Amar Telidji Laghouat, Algeria m.beghdadi@lagh-univ.dz, k.kouzi@lagh-univ.dz, a.ameur@lagh-univ.dz Rezumat: The main purpose of the present paper is to build a robust synergestic control of the permanent magnet synchronous machine (PMSM), that drives a flywheel to form an energy …

Read More »

Analiza comparativă a principalilor algoritmi machine learning pentru recunoașterea automată de fake news

Carmen Elena CÎRNU1, Ioana-Cristina VASILOIU1,2, Carmen-Ionela ROTUNĂ1 1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București carmen.cirnu@ici.ro, carmen.rotuna@ici.ro, ioana.vasiloiu@ici.ro 2 Academia de Studii Economice din București ioana.vasiloiu@csie.ase.ro Rezumat: În era digitală, ne confruntăm cu schimbări permanent. Sunt fructificate beneficiile pe care le aduce internetul, dar, în același timp, suntem nevoiți …

Read More »

Contribution to the forecasting and estimation of solar radiation components at ground level
in Algeria

Ilyas ROUGAB1, Mourad REGUIGUE2, Ali CHEKNANE3 1,3 Materials, Energy Systems, Renewable Energies and Energy Management Laboratory (MESREEML), University Amar Telidji of Laghouat, Algeria 2 Laboratory of Telecommunications, Signals and Systems (LTSS), University of Laghouat, Algeria i.rougab@lagh-univ.dz, m.reguigue@lagh-univ.dz, a.cheknane@lagh-univ.dz Rezumat: This paper presents a taxonomy and evaluation of models for forecasting …

Read More »

Sistem pentru detectarea de la distanță a căderilor persoanelor în vârstă, bazat pe utilizarea tehnologiilor non-invazive

Mihai APOSTOL, Răzvan-Alexandru DUȚESCU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, România mihai.apostol@ici.ro, razvan.dutescu@ici.ro Rezumat: Sistemele de detectare a căderii sunt concepute pentru a oferi răspuns și asistență rapidă în cazul unei căderi. Acest articol se concentrează pe proiectarea și implementarea sistemului de alertă pentru un detector de …

Read More »

UTAUT model for the use of Augmented Reality in education and training

Sara Jeza ALOTAIBI The Institute of Public Administration, Riyadh, Saudi Arabia alotaibisar@ipa.edu.sa Rezumat: Since practically all sectors – from the education sector to the healthcare sector and the military one – are embracing Augmented Reality (AR) for the help it can provide in the context of specific training, Augmented Reality …

Read More »

Model cu parametru redus pentru evaluarea gradienţilor de temperatură a procedeului de încărcare prin sudare

Bogdan Marian VERDETE, Cristina PUPĂZĂ, Tudor George ALEXANDRU Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică, Departamentul de Roboţi şi Sisteme de Producţie, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Bucureşti, România bogdan.verdete@upb.ro, cristina.pupaza@upb.ro, tudor.alexandru.@upb.ro Rezumat: Încărcarea prin sudare reprezintă operaţia prin care un material de adaos este depus pe un material de bază. Scopul …

Read More »