Monthly Archives: decembrie 2022

Provocări și beneficii ale sistemului de vot electronic bazat pe Blockchain

Dragoș-Cătălin BARBU, Gabriela DOBRIȚA (ENE), Simona-Vasilica OPREA, Adela BÂRA, Vlad DIACONIȚA Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică Academia de Studii Economice din București dragos.barbu@csie.ase.ro; gabriela.ene02@gmail.com; simona.oprea@csie.ase.ro; bara.adela@ie.ase.ro; diaconita.vlad@ie.ase.ro Rezumat: Scopul principal al acestui studiu este de a evidenția numeroasele provocări cu care se confruntă sistemele de vot electronic. Tehnologia blockchain …

Read More »

Optimized synergetic control approach for a six-phase asynchronous generator coupled to an intelligent flywheel energy storage system

Djamel DERKOUCHE, Katia KOUZI University Amar Telidji of Laghouat, Algeria Semiconductors and Functional Materials Laboratory derkouche@gmail.com, k.kouzi@lagh-univ.dz Rezumat: This paper seeks to improve the efficiency of a whole wind power conversion system (WPCS) based on a dual star asynchronous machine (DSAM) incorporated with a flywheel energy storage system (FESS) based …

Read More »

Blockchain based system for transfer of funds through an e-Governance application

Jansi Rani SELLA VELUSWAMI1*, Yamini LAKSHMI NARSIMHAN1, Shivaani KRISHNAKUMAR1, Radha NATARAJAN2 1 Department of Computer Science and Engineering, Sri Sivasubramaniya Nadar (SSN) College of Engineering, Chennai, Tamil Nadu, India 2 Department of Information Technology, Sri Sivasubramaniya Nadar (SSN) College of Engineering, Chennai, Tamil Nadu, India *Autor corespondent: Jansi Rani SELLA …

Read More »

Alfabetizare financiară digitală și microfinanțare în rândul comunităților defavorizate
din Cambodgia

Doina BANCIU1, Benedict Valentine ARULANANDAM2, Trymore MUNHENGA3, Larisa IVASCU4 1 Academia Oamenilor de Știință din România 2 Sunway College (KL), Malaysia 3 Journey with our Communities, Cambodia 4 Universitatea Politehnica Timișoara banciudoina@gmail.com, benedicta@sunway.edu.my, trymre@gmail.com, larisa.ivascu@upt.ro Rezumat: Această cercetare adoptă o abordare exploratorie pentru a evalua educația privind alfabetizarea financiară digitală …

Read More »

Applications and analytics of bioinformatics, healthcare informatics for modern healthcare system

Kshatrapal SINGH1*, Ashish KUMAR2, Manoj Kumar GUPTA3 1 Krishna Engineering College, Ghaziabad, India 2 I.T.S Engineering College, Greater Noida, India 3 School of CSE, Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, India mekpsingh1@gmail.com, ashishcse29@gmail.com, manoj.cst@gmail.com *Autor corespondent: Kshatrapal SINGH mekpsingh1@gmail.com Rezumat: Healthcare informatics emphasizes on the gathering, processing, assessment, and utilization …

Read More »

Model de arhitectură software pentru aplicația Harta Competențelor – MapComp

Daniela TIMISICĂ, Răzvan-Alexandru DUȚESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București daniela.timisica@ici.ro, razvan.dutescu@ici.ro Rezumat: Platforma MapComp a fost concepută pentru a centraliza cunoștințele angajaților și pentru a obține o situație la zi a abilităților, a aptitudinilor și a certificatelor acestora. Această aplicație este un instrument utilizat pentru a …

Read More »

Techno-economical optimization of wind energy potential and implementation of an electrical energy system equivalent to a 60 MW production plant in the Laghouat region

Oumelkhier BOUCHIBA*, Tahar MERIZGUI, Bachir GAOUI, Saliha CHETTIH, Ali CHEKNANE Materials, Energy Systems, Renewable Energies and Energy Management Laboratory (LMSEERGE), University of Laghouat, Algeria *Autor corespondent: Oumelkhier BOUCHIBA o.bouchiba@lagh-univ.dz Rezumat: This work is a contribution to the techno-economic study of the feasibility of setting up the wind power plant with …

Read More »

Puterea modelelor de interval în problema calculării indicilor de centralitate

Guillaume DUCOFFE Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti guillaume.ducoffe@ici.ro Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică, București, România Rezumat: Modelarea “structurii liniare” care este prezentă în mai multe sisteme, precum rețelele trofice, problemele de alocare a resurselor și ADN-ul, are la bază grafurile de interval (grafuri …

Read More »

O abordare multi-criterială pentru calculul unui indicator complex de Securitate Cibernetică și Dezvoltare Digitală

Adrian-Victor VEVERA, Carmen Elena CÎRNU, Constanţa Zoie RĂDULESCU Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti victor.vevera@ici.ro, carmen.cirnu@ici.ro, zoie.radulescu@ici.ro Rezumat: La nivel internațional există mai mulți indicatori care evaluează starea securității cibernetice și a dezvoltării digitale a unei regiuni, țări sau a unui continent. Cei mai importanți indicatori …

Read More »

Evaluating sentiment analysis for Arabic Tweets using machine learning and deep learning

Areej ALSHUTAYRI1, Huda ALAMOUDI1, Boushra ALSHEHRI1, Eman ALDHAHRI1, Iqbal ALSALEH2, Nahla ALJOJO3, Abdullah ALGHOSON3 1 College of Computer Science and Engineering, Department of Computer Science and Artificial Intelligence, University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia 2 Faculty of Economic and Administration, Management Information Systems Department, King AbdulAziz University, Jeddah, Saudi Arabia …

Read More »