Monthly Archives: aprilie 2022

Primii pași în LATEX (First Steps in LATEX)

George Gratzer  Birkhäuser, Boston & Springer Verlag, New York, 1999 În ultimii ani, se constată un interes sporit pentru editorul de texte ştiinţifice şi, mai ales, matematice, cunoscut sub numele de LaTeX. Această constatare nu priveşte numai marile edituri care publică reviste de specialitate şi cărți în domeniul matematicii, informaticii, …

Read More »

Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii

Florin Gheorghe Filip Boldur Bărbat Editura Tehnică, Bucureşti, 1999 Monografia “Informatica industrială – Noi paradigme şi aplicaţii”, elaborată de F. G. Filip şi B. Bărbat, reprezintă un eveniment nu numai pentru faptul că deschide Colecţia “Tehnologia Informaţiei” a Editurii Tehnice, semnificaţia pentru acest început de mileniu, dar şi pentru noutatea …

Read More »

Reinventând guvernarea în era informaţiei. Practica internaţională în Tehnologia Informaţiei face posibilă reforma în sectorul public (Reinventing Government in the Information Age. International practice in IT-enabled public sector reform)

Editată de Richard Heeks ROUTLEDGE, Taylor & Francis Group, London and New York, 1999 ISBN 0-415-19037-1 În 1992, a fost publicată cartea scrisă de David Osborne şi Ted Gaebler, “Reinventarea guvernării“. Cartea furnizează o nouă terminologie referitoare la schimbările ce pot apare în sectorul public şi la rezultatele acestor schimbări. …

Read More »

Sisteme dinamice, control, codificare, vederea computerizată. Noi tendinţe, interfeţe şi aplicaţii (Dynamical Systems, Control, Coding, Computer Vision. New Trends, Interfaces and Interplay)

Picci, G., D. S. Gilliam (Editori) Birkhäuser Verlag A.G., Basel, 1999, 564 p. Acest volum conține versiunea extinsă a lucrărilor prezentate la Simpozionul de Teoria Matematică a Rețelelor și Sistemelor (MTNS’98), care a avut loc la Padova, Italia, în iulie 1998. Este o lucrare de referință pentru oricine este interesat …

Read More »

Subiecte în analiza nelineară (Topics in Nonlinear Analysis)

Joachim Escher Gieri Simonett (editori) Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1999 Analiza nelineară este un domeniu de cercetare pe cât de interesant, pe atât de dificil, datorită faptului că, spre deosebire de sistemele liniare care se supun principiului superpoziţiei, sistemele neliniare nu ascultă de acest principiu şi sunt, de aceea, …

Read More »

Noi realizări privind standardizarea în domeniul tehnologiei informaţiei

drd. mat. Rodica Hrin ing. Mihaela Tomescu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Comitet tehnic național Titlu Stadiu  CT 1941 SR ISO/CEI 2382-1 “Sisteme de prelucrare a datelor – Terminologie – Termeni fundamentali” proiect pentru anchetă publică CT 194 SR ISO 2382-19 “Sisteme de prelucrare a datelor …

Read More »

Informatizarea educaţiei naţionale (Proiect director)

Coordonator: prof. Viorel Marinescu Colectiv de elaborare: mat. Cornel Lepădatu ing. Mircea Gâlcă mat. Doina Enache ec. Daniela Pascal  Institutul de Cercetări în Informatică Contextul elaborării Proiectului Director de Informatizare a sistemului educației naţionale Organizarea şi funcționarea sistemului educaţiei naționale sunt reglementate prin Legea Învăţământului nr. 84/1995. Învăţământul urmăreşte realizarea …

Read More »

Rezolvarea ecuaţiilor de ordin înalt. De la logică la programare (Solving Higher-Order Equations: From Logic to Programming)

Christian Prehofer Birkhäuser, Boston, 1998, 186 p. Această monografie face parte dintr-o serie publicată de Editura Birkhäuser şi este intitulată “Progrese în ştiinţa calculatorului”, serie care îşi propune să tipărească lucrări care să fundamenteze teoria calculatorului. Lucrarea pe care o recenzăm dezvoltă tehnici de raționament ecuaţional şi de programare declarativă, …

Read More »

Introducerea ecuaţiilor cu derivate parţiale cu ajutorul produsului MATLAB (Introduction to Partial Differential Equations with Matlab)

Jeffrey M. Cooper Birkhäuser Verlag, AG, Basel, Berlin, 1998, 560 p. Domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale este, în egală măsură, important pentru matematică, dar şi pentru informatică, dat fiind faptul că acestea intervin în rezolvarea sistemelor distribuite, întâlnite în natură (ecologie, hidrologie, termodinamică, dar şi în sistemele construite de om). …

Read More »