Monthly Archives: decembrie 2021

Folosirea tehnicilor moderne de analiză spectrală pentru analiza semnalului rezonanța magnetică nucleară – metoda LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition)

Ing. Luminiţa Todor, Ing. mat. Adriana Alexandru Institutul de Cercetări în Informatică Ing. Dorin Todor, Fiz. Mihaela Lupu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Rezumat: Lucrarea prezintă utilizarea metodei LPSVD pentru analiza semnalului  de rezonanță magnetică nucleară. După descrierea teoretică a metodei, este prezentat pachetul de programe asociat (pentru care …

Read More »

Rezultate recente în identificarea sistemelor

Ing. Petre Stoica, Ing. loan Tăbuș, Ing. Daniel Petre, Ing. Dan Ștefănoiu Institutul Politehnic București Rezumat: În cadrul activităţilor IFAC, Identificarea şi Modelarea Sistemelor este un domeniu care continuă să suscite un interes considerabil. Acest lucru este probat de numărul mare de comunicări (28), cu subiecte din acest domeniu, prezentate …

Read More »

Metode de modelare a raţionamentului nuanţat

mat. Rolanda Predescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Ambiguitatea, reflectată prin imprecizie semantică și incertitudine asupra valorii de adevăr, constituie o caracteristică inerentă și dominantă a cunoștințelor cu care oamenii operează în mod curent, în situații decizionale complexe. Modelarea raționamentelor, efectuate în condiţii de ambiguitate constituie subiectul lucrării de …

Read More »

Metode de agregare a cunoştinţelor ambigue în sistemele multi-expert

mat. Rolanda Predescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Efectuarea proceselor deductive în cadrul sistemelor expert care dispun de mai multe surse de cunoștințe, ridică în genere, două probleme de fond: – modul de selectare a celor mai relevante surse, în raport cu obiectivul propus; – modul de agregare a …

Read More »

An auction-based resource allocation in Cloud Radio Access Network (C-RAN)

Samaher AL KHUZAIM*, Enas F. KHAIRULLAH, Seyed M. BUHARI Department of Information Technology, Faculty of Computing and Information Technology, King Abdulaziz University, Saudi Arabia ekhairallah@kau.edu.sa, mesbukary@kau.edu.sa *Corresponding Author: Samaher AL KHUZAIM salkhuzaim0002@stu.kau.edu.sa Rezumat: Cloud-based radio access networks (C-RANs) are an emerging technology for 5G cellular networks. The increasing demand for …

Read More »

Study and simulation of MPPT techniques to control a stand-alone photovoltaic system
under varying irradiance

Ilyas ROUGAB1*, Ali CHEKNANE2, Nabil ABOUCHABANA3 1,2 Semiconductors and Functional Materials Laboratory, University of Laghouat, Algeria 3 LACOSERE laboratory, University of Laghouat, Algeria a.cheknane@lagh-univ.dz *Corresponding author: Ilyas ROUGAB i.rougab@lagh-univ.dz Rezumat: The aim of this paper is to analyze and evaluate three different forms of Maximum Power Point Tracking (MPPT) techniques …

Read More »

Design and implementation of clothing fashion style recommendation system using deep learning

Muhammad KHALID1, Mao KEMING1, Tariq HUSSAIN2 neuse202@gmail.com, maokm@mail.neu.edu.cn, uom.tariq@gmail.com 1 Northeastern University Shenyang Liaoning, China 2 School of Computer Science and Information Engineering, Zhejiang Gongshang University Hangzhou, China Corresponding Author: Tariq HUSSAIN uom.tariq@gmail.com, 20010109003@pop.zjgsu.edu.cn Rezumat: In recent years, the huge amount of information and users of the internet service, it …

Read More »

Application of Residue Number Systems in enhancing the transmission of secured videos

Akinbowale Nathaniel BABATUNDE1, Abdulkarim Ayopo OLOYEDE2 1 Department of Computer Science, Faculty of Communication and Information Technology, Kwara State University, Malete, Kwara State, Nigeria 2 Department of Telecommunication, Faculty of Communication and Information Sciences, University of Ilorin, Kwara State, Nigeria akinbowale.babatunde@kwasu.edu.ng, oloyede.aa@unilorin.edu.ng Rezumat: Full video Encryption has been established as …

Read More »