Monthly Archives: decembrie 2021

Compilatorul dBASE CLIPPER (III)

Ing. Alexandru Tertișco Institutul Politehnic București 5.7. ACCEPT (dBASE & CLIPPER) Acceptă de la tastatură un șir de caractere.  Sintaxa ACCEPT[ <prompt> ] TO <mem.var> Utilizare Mesajul prompt poate fi un şir de caractere delimitat cu [ ] sau ” ” sau o variabilă de tip caracter. Şirul de caractere, introdus …

Read More »

Delincvența informatică – virușii informaticii

Autorul unui virus devine responsabil, atît pe plan civil cît şi la nivel penal, începînd cu 1988. Termenul de virus desemnează programele care conţin o funcţie de autoreproducere, capabile să contamineze anumite elemente deja existente în memoria calculatorului. Ciclul de viaţă al unui virus se descompune în trei faze: – …

Read More »

Reducere fiscală pentru autorii independenți

În baza unei instrucţiuni din 10 aprilie 1991, Administraţia precizează condiţiile în care cesiunile drepturilor asupra software-urilor pot beneficia de impozitare redusă a regimului plusvalorilor pe termen lung. Rata redusă este în prezent de 16 %. Autorii implicaţi sînt astfel autorizaţi să aplice acest regim nou produselor percepute, începînd cu …

Read More »

Biometrie: amprenta pentru cuvîntul de acces

Biometria permite, datorită analizei caracteristicilor fizice ale indivizilor, limitarea incertitudinii legată de utilizarea codurilor de acces. Securitatea se sprijină cel mai adesea pe utilizarea codurilor de acces şi pe cuvinte de acces (parole). Nu este niciodată sigur sută la sută că cel care utilizează un cod de acces este într-adevăr …

Read More »

Dreptul, o nouă armă de reglare a pieții software-urilor

Reunite în cadrul Afel (Association francaise des éditeurs de logiciels), marile firme producătoare de software (LCE, Lotus, Microsoft, Wordperfect, ACI, Aldus, Aware, Hatier, IS2 și Nathan) au contestat două dispoziţii ale proiectului directivă dat de Piaţa Comună privind protecţia juridică a sotiware-ului. Este vorba mai întîi de obligaţia de a …

Read More »

Ingineria documentară

Deoarece informaticienii concep documentaţiile după propria lor logică, o nouă meserie, ingineria documentară, trebuie să fie interfaţa cu utilizatorii. Adesea, documentaţia apare ca părintele sărac al aplicaţiei. Documentaţia se află mai rar la originea problemelor grave, dar ea produce neplăceri, fără a mai lua în considerare costurile de întreţinere. Pregătirea …

Read More »

Sisteme hipertext – noţiuni şi exemplificări

mat. Ion Radoslovescu, ing. Andrei Cîrsteţ Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă sistemele hipertext introducînd noțiunile și principiile specifice acestora. Dezvoltarea sistemelor hipertext acoperă o mulțime de domenii importante de aplicabilitate, fiind favorizată de tehnologiile actuale: sisteme de procesare a datelor cu sunet, grafică și imagine, interfeţe evoluate …

Read More »

Un algoritm din clasa VPIC pentru comprimarea imaginilor cu mai multe nivele de gri

mat. Breabăn Ancuţa Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Multiplicarea și dezvoltarea aplicaţiilor care gestionează şi prelucrează imagini a determinat în ultimii ani necesitatea găsirii unor algoritmi performanţi de comprimare/decomprimare a informaţiei vizuale, performanţele măsurîndu-se atît prin timpul de răspuns, cît și prin rata de comprimare realizată, În această lucrare …

Read More »

Tehnici ale inteligenței artificiale utilizate pentru construirea sistemelor inteligente CAD/CAM

mat. Moise Maria Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Cercetările recente privind realizarea sistemelor CAD/CAM sînt orientate spre prelucrări inteligente, care necesită folosirea tehnicilor de inteligenţă artificială în modelarea obiectelor şi procesului de proiectare. În această modelare pe lîngă informaţiile geometrice și tehnologice despre obiectele şi procesul de proiectare este …

Read More »

Medii avansate de dezvoltare a software-ului bazate pe metode formale

mat. Ileana Rabega Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă modul în care pot fi utilizate metodele formale în medii avansate de dezvoltare a software-ului; se indică o arhitectură cadru și se menţionează exemple de astfel de medii. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Ileana …

Read More »