Monthly Archives: decembrie 2021

CADAN 1.0 Biblioteca de lucru cu ecranul în mod text

ing. D. Donciulescu şi ing. C. Sauer Institutul de Cercetări în Informatică În dezvoltarea aplicaţiilor conversaţionale pentru calculatoare persoanale trebuie să se țină seama de cele două moduri de lucru cu ecranul: modul grafic (unde reprezentarea este la nivel de pixel) sau modul text (unde un caracter reprezintă o matrice …

Read More »

Spre o paradigmă fenomenologică a informaticii

Ing. Ion Mincă Institutul de Cercetări în Informatică 1. Introducere Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm în mod succint o serie de consideraţii privind necesitatea acestei întreprinderi, cît şi rezultatele obținute în încercarea de explicitare a fundamentelor şi de a construi o paradigmă a informaticii, avînd ca punct …

Read More »

O implementare multitasking a standardului GKS

Ec. Costin Pribeanu Mat. Miti Lucian lonescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă o serie de consideraţii privind o implementare de tip multitasking a standardului grafic GKS pe minicalculatoare, semnalînd totodată impactul pozitiv al acestei abordări asupra portabilităţii sistemelor grafice. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL …

Read More »

MORPHO-2: mediu de proiectare și dezvoltare a lexicoanelor monolingve

Ing. Cristian Dumitrescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În lucrare se descrie sistemul MORPHO-2, sistem proiectat în scopul gestiunii lexicoanelor monolingve și a manipulării on-line a proceselor lexicale. Serviciile asigurate de sistem permit modelarea şi manipularea informaţiilor de natură morfologică, sintactică şi semantică la nivelul lexiconului. La proiectarea şi …

Read More »

PRORA, interfața PROLOG la o bază de date de tip ORACLE

Mat. C. Andreescu, Mat. V. Popa, Ing. S. Chiricescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Acest articol descrie o nouă arhitectură de baze de date pentru manipularea faptelor, bazată pe o versiune extinsă a PROLOG-ului. Această arhitectură facilitează utilizarea PROLOG-ului ca un limbaj de interogare relaţional, care poate explora faptele …

Read More »

Instrumente pentru verificarea si testarea sistemelor experte dezvoltate în medii de programare orientate spre obiecte

Ing. Ștefan Trăușan-Matu Ing. Mihai Bărbuceanu Institutul de Cercetări în Informatică Prof. dr. Ing. Jaak Tepandi Universitatea Tehnică din Tallin Rezumat: Lucrarea îşi propune să analizeze disponibilităţile mediilor de programare orientate spre obiecle în verificarea și testarea şistemelor experte. De asemenea, vor fi propuse soluții pentru realizarea modulelor specializate în …

Read More »

Simularea și controlul sistemelor mari utilizînd un algoritm bazat pe metode matematice și euristice

dr. Florin Stănciulescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă o alternativă la metodele clasice de simulare și control al sistemelor mari, complexe, utilizind un algoritm de calcul bazat pe unele concepte ale inteligenței artificiale (reguli de inferenţă, rețea de inferenţe, bază de cunoștințe, prelucrarea cunoştinţelor şi altele). Nucleul …

Read More »

SIMNON – simulator pentru sisteme continue şi discrete (III)

ing. Marina Meilă Predoviciu Institutul Politehnic București 4. Simularea sistemelor interconectate SIMNON permite simularea structurilor formate din ansambluri de sisteme continue şi discrete, interconenctate. Această facilitate permite reprezentarea şi simularea proceselor industriale, conduse de regulatoare automate şi a altor procese ce se descompun natural în subsisteme. Pentru a reprezenta un …

Read More »

Inițiere în limbajul MATLAB (III)

Ing. Ioan Tăbuş Institutul Politehnic București Continuarea descrierii elementelor de bază ale limbajului În cele ce urmează, se va continua introducerea sistematică a noțiunilor care ”constituie nucleul operațional matematic al limbajului MATLAB. 2.3 Operații cu matrici şi cu masive În MATLAB, există două tipuri de operaţii în care apar ca …

Read More »