Monthly Archives: decembrie 2021

Tendințe ale evoluției sistemelor de proiectare asistată de calculator

Ing. Nicolae Comănescu Institutul de Cercetări în informatică Rezumat: Proiectarea asistată de calculator înregistrează pe plan mondial o evoluție spectaculoasă în ceea ce priveşte mijloacele tehnice disponibile, tehnologiile utilizate și conceptele de implementare. Sinteza prezentată se doreşte a fi – dincolo de trecerea în revistă a principalelor tendinţe în domeniu …

Read More »

Stabilitatea robustă a sistemelor liniare

Prof. dr. ing. Mihai Tertişco, prof. dr. ing. Călin Soare Institutul Politehnic București Rezumat: În lucrare sînt prezentate unele rezultate recente în domeniul stabilităţii robuste a sistemelor liniare continue și discrete. Publicarea acestui articol a fost determinată de intensitatea mare a cercetărilor în prezent şi ritmul alert de creştere a …

Read More »

SIMNON – Simulator pentru sisteme continue și discrete (II)

ing. Marina Meilă-Predoviciu Institutul Politehnic București 3. Descrierea sistemelor de ecuaţii cu diferenţe Descrierea, ca şi simularea sistemelor de ecuaţii cu diferenţe se face într-un mod analog cu cazul sistemelor de ecuaţii diferenţiale. Vom prezenta întîi un exemplu, apoi vom formula regulile generale. 3.1 Exemplu Fie următoarea ecuaţie, ce descrie …

Read More »

Iniţiere în limbajul MATLAB (II)

Ing. Ioan Tăbuş Institutul Politehnic București 2. Descrierea elementelor de bază ale limbajului În cele ce urmează, vor fi introduse, într-o modalitate sistematică, noţiunile care constituie nucleul operaţional matematic al limbajului MATLAB. […] 2.1 Instrucțiuni și variabile MATLAB este un limbaj bazat pe expresii. Instrucţiunile sînt de cele mai multe …

Read More »

Compilatorul dBASE CLIPPER (II)

ing. A. Tertişco Institutul Politehnic București 5. Sumar comenzi CLIPPER  5.1. ?/?? (dBASE & CLIPPER) Sintaxa ?/?? < expression list > Utilizare: – ?/?? evaluează expresiile din listă și afişează rezultatul. Dacă s-a utilizat?, afișarea are loc pe o linie nouă. Utilizînd ?? afişarea se face din poziţia curentă a …

Read More »

Informaticienii la dispoziţia întreprinderii

Cuvîntul de ordine “mai puţină producție, mai multe servicii”, nu aparţine în întregime fabricanţilor de calculatoare. Informaticienii de la Companie Générale des Eaux (GE) și cei de la Générale Mutuelle des Fonctionnaires (GME) au în acest sens experiența mai multor ani. Avînd ca obiectiv major interesele clienţilor şi serviciile oferite …

Read More »

Arhitectura Sistemelor Informatice – Recomandările Comisiei CEE*

Ing. I. Trandafir, Mat. R. Hrin, Ing. A. Butoi Institutul de Cercetări în Informatică 1. Introducere Cele mai multe arhitecturi informatice au fost concepute de către producătorii de calculatoare, pe baza caracteristicilor actuale şi de perspectivă ale propriilor lor produse. Aceste arhitecturi erau, în general, incompatibile între ele chiar și …

Read More »

Stadiile de informatizare a Comisiei Comunităţii Economice Europene

Ing. I. Trandafir, Mat. R. Hrin, Ing. A. Butoi Institutul de Cercetări în Informatică Organizare Comisia Europeană (EC) este o “fabrică de informaţii”. Peste 200 de baze de date locale și centrale furnizează informaţii pentru multe din strategiile EC, ca şi pentru serviciile interne şi externe: legislaţie EC, implementarea pieţei …

Read More »