Monthly Archives: octombrie 2021

Automatizarea fabricației cu ajutorul calculatorului

Dr. ing. Constantin Sâmbotin Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Scopul lucrării este de a prezenta unele consideraţii personale privind introducerea calculatorului electronic în automatizarea mediilor industriale, dezvoltînd astfel unele concepte pe care le-am elaborat anterior. În acest context am arătat unele modalităţi de realizare a sistemelor de automatizare a …

Read More »

Arhitectura sistemelor de producţie integrată cu calculator

Ing. Domide Adrian Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În stadiul actual, în domeniul sistemelor de producţie integrată cu calculator – CIM (Computer Integrated Manufacturing) – se pune tot mai acut problema respectării unui model de referinţă (arhitectură), care să furnizeze: o definire generală a sferei şi naturii CIM, ghidarea …

Read More »

Sisteme integrate de producţie

Ing. Dumitru Petre Popescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Definirea sistemelor integrate de producţie trebuie privită într-o manieră evoluționistă şi are în vedere aspectele funcţionale, conceptuale şi tehnologice. Structura fluxului material, structura funcţională și structura suportului tehnologic, hardware si software, constituie elementele reprezentative ale unui sistem integrat de producţie. Cuvinte …

Read More »

Proiectarea sistemelor flexibile de fabricaţie pentru operaţii de montaj

V. P. VORONENKO În ultima vreme s-a acordat o mai mare atenţie problemelor proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie (SFF) în domeniul operaţiilor de montaj, deoarece procesele de montaj reprezintă etapa finală a fabricaţiei producţiei finite, etapă în care se formulează parametrii necesari în aprecierea calităţii produselor. În stadiul de proiectare a …

Read More »

Automatizarea evidenței și controlului asupra stadiului proiectării tehnologice a sistemelor flexibile de fabricație

În vederea creşterii eficienţei în conducerea proiectării tehnologice, în cazul producţiei flexibile o tot mai mare importanţă capătă perfecţionarea evidenţei şi controlului asupra stadiului pregătirii tehnologice a fabricaţiei, ca una din funcţiile de bază ale conducerii. Procesul de conducere a pregătirii tehnologice a fabricaţiei privind producţia în serie şi producția …

Read More »

Implementarea sistemelor EDI – un punct de vedere al conducerii

Introducere Organizațiile care au în intenţie implementarea unui sistem EDI trebuie să fie conștiente de mai multe aspecte (inclusiv cîteva probleme posibile). Prezentarea de faţă se ocupă de cîteva dintre aceste aspecte tipice. Consideraţii de ordin comercial și legal Se pune adesea întrebarea dacă termenii normali ai contractelor comerciale sînt …

Read More »

Armele juridice contra viruşilor

Raportul privind securitatea informatică, redactat de “Comisia informatică” a Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Frangaises) a constatat că “sabotajul în domeniul software devine un risc care trebuie să preocupe, fiind în continuă creştere și avînd consecințe din ce în ce mai grave.” De asemenea, raportul recomandă “integrarea securitaţii informatice …

Read More »