Monthly Archives: octombrie 2021

LATEX – Sistem de elaborare a documentelor

Sima Vasile  1. Prezentare generală Sistemul de elaborare a documentelor LATEX, proiectat de L. Lamport [1], este o versiune specială a programului TEX, elaborat de D. Knuth [2]. TEX este un program sofisticat pentru obţinerea efectelor tipografice de înaltă calitate, în special pentru texte matematice. LATEX adaugă la TEX o …

Read More »

Sistemul de Simulare SOL/PC

mat. Viorica Madan, mat. Maia Ungureanu Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe Chişinău, Moldova Simularea este utilizată pe o scară largă în diverse domenii la cercetarea sistemelor complexe. Conform opiniei unor experţi în informatică, se poate afirma că ultimul deceniu al secolului 20 va fi deceniul limbajelor de simulare. …

Read More »

Protecţia programelor pentru calculator

Încă din secolul trecut au existat preocupări privind protecţia proprietăţii intelectuale, preocupări materializate prin convenţii internaţionale, care reglementează cadrul general al protecţiei: – Convenţia de la Paris (20 martie 1883) pentru protecţia proprietăţii intelectuale, la care România a aderat în 1920; – Convenţia de la Berna (9 sept. 1886) privind …

Read More »

Compresie cu transformare fractală

Creatorii de software știu că multe reprezentări din memorie a unor imagini color şi dinamice la monitor suprasolicită sistemele de calculator: cerinţele de memorare sînt prea mari. Imaginile video dinamice generate de computer, a căror calitate corespunde cu aproximaţie celei aferente televiziunii SUA, solicită cca. 22 MByte de date pe …

Read More »

O linie directoare pentru CIM

Rezultatele anchetei efectuate la sfîrşitul anului 1990 de către Institutul de Cercetări Inovatoare Aplicative din Bochum, cu privire la stadiul fabricaţiei integrate cu calculatorul au evidenţiat că marea majoritate a experţilor germani au exprimat aprecieri favorabile. Numai 9% dintre cei chestionaţi au apreciat că se obțin rezultate mai slabe decit …

Read More »

CIM în industria lemnului

Pentru cerințele din industria elveţiană a lemnului se preconizează construcţia la Biel a unui centru de asistență CIM. Scopul proiectului este ca, prin intermediul fabricaţiei integrate cu calculatorul, să se obțină ridicarea competitivităţii industriei de prelucrare a lemnului. (după COMPUTERWORLD SCHWEIZ nr. 11/91) Vizualizează materialul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI …

Read More »

Între UNIX ȘI MS-DOS – miturile şi realitățile UNIX

Apariţia modei “sistemelor deschise” s-a datorat utilizatorilor care s-au dorit independenţi de un anumit constructor. Această orientare a pus faţă în faţă sistemele de operare MS-DOS şi UNIX, care aparţin sistemelor deschise și care astăzi deţin interfeţe grafice performante și confortabile în comparaţie cu alte sisteme existente. Diferența dintre cele …

Read More »

Compatibile IBM și computere APPLE

Fără a încerca o pledoarie pentru Apple, cu toate că ar merita-o cu prisosinţă, avem ocazia să punem în paralel, şi nu pentru prima oară, două lumi diferite menite să slujească omul. Calculatoarele compatibile IBM se bucură de o largă răspindire în domeniul tehnicii de calcul. Dotate cu microprocesoare INTEL …

Read More »