Monthly Archives: septembrie 2021

Țările sărace folosite pentru dezvoltări informatice în mișcare

Lucrările de dezvoltări de produse informatice vor fi din ce în ce mai informatizate. Se pare că astăzi efectuarea unor astfel de lucrări cu alte mijloace tinde să devină mai economică, cu condiția ca aceste prelucrări să se facă în India, Filipine sau chiar Brazilia. Salariul zilnic al unui realizator …

Read More »

CTOS – un outsider devenit un sistem de operare al anilor 90

Cu tot progresul realizat, anii 80 reprezintă domeniul în care cele mai importante tehnici de calcul au atins un prag limită: sistemele multimedia conduc piața; minicalculatoarele au cunoscut grandoarea şi decadența; la fel şi marile calculatoare. PC-urile a la IBM păreau că se detașează în cîştigător, dar ele s-au lovit …

Read More »

Dreptul de copyright: în favoarea autorului sau a utilizatorului?

În domeniul atît de important al copierii de software (art. 47 din legea din 3 iulie 1985), copia de salvare face obiectul unei stricte interpretări a Curţii de casaţie, în vreme ce Directiva europeană autorizează decompilarea numai în anumite condiții (Directiva nr. 91250 a Consiliului CEE din 14 mai 1991 …

Read More »

Model general pentru conducerea automată a sistemelor electroenergetice ierarhizate

ing. Cătălin Dumitriu ing. Lucia-Cristina Dumitriu Rezumat: Sistemele electroenergetice actuale, constituite într-o clară structură ierarhizată, puternic informatizate, sînt pregătite pentru ca într-un viitor destul de apropiat să se supună legilor stricte ale conducerii automate, care să scoată cel puţin deciziile curente, operative, sub incidenţa impreciziei și stărilor emoţionale caracteristice operatorilor …

Read More »

Simulator fizic pentru SFP

ing. Adrian Totu ing. Lidia Barbul ing. Adrian Dorobanţu Rezumat: În articol este prezentat modul în care a fost proiectat şi realizat un simulator fizic pentru Sistemele Flexibile de Prelucrare (SFP). Simulatorul pentru SFP este un instrument utilizat în verificarea, testarea și reprezentarea modului de funcţionare al Sistemelor Flexibile de …

Read More »

Fiabilitatea sistemelor complexe cu informație incompletă

Prof. dr. Ion Săcuiu Lector Maria Enăchescu Iulian Mircea Academia de Ştiinţe Economice Rezumat: Promovarea pe piaţă a unui produs de folosinţă îndelungată necesită însoţirea acestuia de un centificat de calitate și fiabilitate, elaborat pe baza unui studiu. Cum este practic imposibil de realizat un lot reprezentativ care să funcţioneze …

Read More »

Mulțimi fuzzy: un-model

Prof. dr. mat. Paul Flondor Institutul Politehnic București Rezumat: În lucrarea de faţă se studiază unele aspecte ale “conjecturii Negoiţă”: mulțimile fuzzy sînt mulţimi ordonate. Se încearcă o abordare generală a relaţiilor de ordine implicate într-un asemenea model. Cuvinte cheie: mulțimile fuzzy, relaţie de ordine, topos, experiment fuzzy. Vizualizează articolul …

Read More »

Modelarea interdependențelor funcționale în cadrul sistemelor de putere

dr. ing. Lucia Cristina Dumitriu dr. ing. Cătălin Dumitriu Institutul Politehnic București Rezumat: Obiectivul fundamental al unui sistem de putere este de a satisface în fiecare moment necesarul de putere al consumatorilor, parametrii energiei electrice livrate trebuind să se înscrie într-o bandă de valori admisibile. În lucrare se definesc factorii …

Read More »

Algoritm pentru analiza circuitelor electrice de mare complexitate

prof. dr. Marius Preda prof. dr. ing. Fănică Spinei ing. Horia Andrei Institutul Politehnic Bucureşti Cat. Electrotehnică Rezumat: Se prezintă o metodă eficientă de calcul al funcţiilor de rețea bazată pe utilizarea metodei topologice, aplicată circuitului echivalent simplificat. Algoritmul de calcul are următoarele părţi principale: – obţinerea unui model adecvat …

Read More »