Monthly Archives: septembrie 2021

Probleme și soluţii în tehnologia bazelor de date orientate pe obiecte

ing. Radu Bercaru ing. Șerban Voinea Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Apariţia unor aplicaţii noi, precum proiectarea şi ingineria asistate de calculator, ingineria software, sisteme de fabricaţie asistată, sisteme bazate pe cunoştinţe sau sisteme multimedia a scos în evidenţă limitările destul de serioase ale sistemelor tradiționale de gestiune a …

Read More »

O privire intuitivă asupra modelului de date orientat pe obiecte complexe

Mat. Mircea Râureanu, Ec. Virgil Duţescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea își propune să studieze modelul de date, orientat pe obiecte complexe din perspectiva bazelor de date relaționale. Se poate observa că, dacă se încalcă restricția 1NF dată de teoria normalizării, se obține un concept interesant: relaţia structurată. Evidenta …

Read More »

Limbaje de gestiune a obiectelor complexe

Caracteristicile fundamentale ale unui limbaj orientat pe obiecte complexe Mat. Mircea Râureanu Ing. Sabin Chiricescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea constituie o introducere în teoria limbajelor orientate pe obiecte complexe. În prima parte, este definit un model de  referinţă, numit model structural, care este un summum al caracteristicilor …

Read More »

Negația în interpretarea orientată spre baza de date a programelor logice

Ing. Sabin Chiricescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă o etapă în proiectarea unei baze de date deductive și anume introducerea negaţiei. În prima parte, facem o scurtă prezentare a negaţiei în PROLOG, urmată de prezentarea negaţiei în DATALOG. Aici, unde negația apare în corpul regulilor, se prezintă …

Read More »

Limbaje pentru definirea bazelor de date deductive

Mat. Cserveny Cristian Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul de față se înscrie într-o serie dedicată bazelor de date deductive. În capitolul 1, sînt prezentate cerinţele generale, pe care un limbaj de definire a unor astfel de baze de date trebuie să le îndeplinească. Limbajul ales aici este DATALOG, …

Read More »

Evaluarea logică a cererilor în sistemele relaționale

mat. Mircea Râureanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă arhitectura și funcţiile unui sistem deductiv de evaluare a cererilor relaţionale. În prima secţiune, sînt propuse soluţii de surmontare a incompletitudinii algebrei relaţionale în raport cu cererile recursive. Soluţia teoretică a acestei probleme constă în introducerea conceptului de Bază …

Read More »

Institutul de Informatică și Matematică Aplicată din Grenoble

Prezentarea a fost întocmită pe baza materialelor primite prin serviciul de documentare al Institutului IMAG, precum și a informaţiilor publicate în buletinele INRIA, în special în nr. 134/1991. 1. Prezentare generală Grenoble reprezintă un important centru de cercetare al informaticii din Franţa: 1.000 cercetători și cadre universitare care pregătesc 2.000 …

Read More »

Institutul de Cercetări în Informatică și Automatică – INRIA

În decembrie 1992, o conferință internaţională, organizată de Paris, a marcat aniversarea a 25 de ani de existență a INRIA, una dintre cele mai importante unităţi europene de cercetare pentru domeniile tehnologiilor informatice și automaticii. Prezentare generală Aflat în subordinea Ministerului pentru Cercetare științifică şi Tehnologie şi al Ministerului Industriei, …

Read More »