Monthly Archives: august 2021

Modelarea tridimensională în GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS)

mat. A. Ioniţă mat. T. Macovei Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Modelarea datelor şi proiectarea bazei de date în Geographical Information System (GIS) sunt dependente de structurile fundamentale de date. În timp ce cercetările de până acum s-au concentrat pe o legatură eficientă între date bidimensionale în general şi …

Read More »

Sistemul de informare geografică – instrument de management

mat. Angela Ioniţă ing. Ştefan Elian ing. Marius Niţu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Sistemele de Informare Geografică (SIG) (Geographical Information System (GIS)) au devenit instrumentul esenţial pentru planificarea şi managementul resurselor naturale, sistemelor spațiului amenajat. Aceasta presupune: colectarea datelor şi proceduri de intrare, memorarea unei baze de date voluminoase, …

Read More »

Modular GIS environment – MGE – Soluţia INTERGRAPH pentru GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)

ing. Marius Niţu mat. Angela Ioniţă ing. Romeo Ilie Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Acest articol prezintă soluția firmei INTERGRAPH: Modular GIS Environment (MGE) – un mediu utilizator care încorporează tehnologie hardware şi software de ultimă oră pentru analiza și managementul spaţiului amenajat. Cuvinte cheie: managementul spaţiului amenajat, GIS, …

Read More »

Managementul sistemelor spaţiului amenajat

mat. A. Ioniţă Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Această lucrare şi-a propus să evidenţieze principalele probleme teoretico-metodologice, care apar in identificarea şi clasificarea sistemelor spaţiului amenajat. Generarea unui Geographical Information System (GIS) îşi are originea în clasificarea şi delimitarea strictă a abordărilor fundamentale teoretico-metodologice, soluţie care va influența decisiv …

Read More »

Simularea strategiilor de control al transportului în sistemele CIM

mat. Aurel Mihalache Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Reducerea timpilor de fabricaţie şi implicit, a costurilor totale de fabricaţie este dependentă în prezent, nu atât de performanţele tehnologice ale maşinilor unelte, cât a timpilor de transport şi manipulare a căror pondere în costul produsului finit este deosebit de importantă. …

Read More »

Calitatea – factor esenţial de performanță a întreprinderii

ing. mat. Adriana Alexandru ing. Cătălin Oşlobeanu ing. Dan Buzuloiu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea este o introducere în domeniul asigurării calităţii şi al sistemelor CAQ. Sint definite concepte ale acestui domeniu: calitate, managementul calităţii, asigurarea şi controlul calităţii, sistemul de calitate, documente de control. Este prezentat succint …

Read More »

Reţele de comunicaţie în CIME

ing. Dan Buzuloiu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea încearcă să fie o introducere în conceptele reţelelor de comunicaţie specifice CIME. Deşi iniţial în implementările CIME au fost folosite reţele de uz general, avînd în vedere cerinţele specifice ale acestui domeniu, au fost dezvoltate noi concepte, standarde şi tipuri …

Read More »

CIME şi infrastructura integrată “Open System”

ing. Adrian Domide Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea de faţă tratează alinierea infrastructurii integrate folosită în CIME, la conceptele sistemelor deschise. Principalele componente luate în considerare sînt: elementul care realizează administrarea sistemului de calcul, elementul de interfaţă cu utilizatorul, elementul referitor la serviciile sistemului de calcul, elementul care …

Read More »

Noi strategii de ordonanţare a operaţiilor în sistemele integrate de fabricaţie

ec. Mihaela Popescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă o sinteză a celor mai recente abordări ale problemei programării operaţiilor în sistemele productive cu fabricaţie integrată. Este vorba de metoda programării dinamice în două tratări diferite (Svetska şi Kusiak), de metoda relaxării resurselor utilizând multiplicatorii Lagrange, de metoda …

Read More »

Standarde și modele de referinţă în grafica pe calculator

ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Standardele internaţionale de grafică pe calculator au avut o influenţă majoră asupra conceptelor, arhitecturilor şi algoritmilor asociaţi cu programarea grafică, independent de dispozitiv. În acest sens, articolul propune o privire retrospectivă aupra dezvoltării standardelor de grafică pe calculator din ultimul deceniu şi …

Read More »