Monthly Archives: august 2021

Convergenţa globală a unor algoritmi adaptivi stocastici

dr. ing. Vasile Sima Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Sînt analizaţi algoritmi multi-recursivi de aproximaţie stocastică (AS) şi de tipul celor mai mici pătrate modificate (CMMPM), atît pentru predicția adaptivă, cît şi pentru conducerea adaptivă a sistemelor stocastice discrete cu întîrziere oarecare (d ≥ 1). Este subliniată  baza conceptuală …

Read More »

Metode şi tehnici în analiza sistemelor complexe integrate

Drd. ing. Josef Romulus Weingärtner Synerga GMBH, Stuttgart, Germania Rezumat: Se definesc conceptele de sistem complex şi sistem integrat şi integrare cu ajutorul bazei de date. Sînt prezentate metode și tehnici de analiză sistemică: modelarea matematică a sistemelor complexe,  descompunerea și ierarhizarea sistemelor complexe, agregarea sistemelor complexe şi reducerea/simplificarea modelului. …

Read More »

Asupra unei transformări iterative periodice

fiz. Radu Ionicioiu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul îsi propune să arate o metodă simplă de codificare a imaginilor grafice şi prelucrarea ulterioară în vederea reconstrucției imaginii iniţiale. Datorită simplităţii sale, metoda poate fi folosită cu succes în vederea asigurării confidenţialităţii transmiterii de imagini în domeniul civil (de …

Read More »

Tehnici de modelare geometrică 3D bazate pe suprafețe B-Spline pentru proiectarea asistată de calculator a formelor de carenă a navelor

ing. Marius Niţu mat. Tudor Macovei ing. Dragoș Dobran Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În prezenta lucrare, se discută problema proiectării planurilor de formă (generarea liniilor de contur) ale navelor. După o scurtă prezentare a noţiunilor de bază despre interpolarea bazată pe curbe şi suprafețe B-spline, se prezintă un …

Read More »

Analiza de regresie orientată-obiect

ing. Marius Niţu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea reprezintă o încercare de a ordona şi ierarhiza diferite tipuri de regresii (simple şi multiple, lineare sau nelineare) în scopul unei analize a implicaţiilor posibile într-o abordare bazată pe programarea orientată-obiect. Modelul matematic al fiecărui tip de regresie este discutat …

Read More »

O posibilă abordare a utilizării sistemelor suport de decizie de marketing bazate pe GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)

mat. Angela Ioniţă ing. Marius Niţu ing. Romeo Ilie Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Geographical Information Systems (GIS) au fost aplicate prin tradiţie în sectorul public şi servicii. Acest “prim val” de aplicaţii implică cercetări operaționale. Dezvoltarea aplicaţiilor în sectorul particular permite factorilor de decizie să se bazeze pe …

Read More »