Monthly Archives: august 2021

Modelarea programului de producţie operativ în cazul subunităţilor specializate tehnologic, utilizînd produsul-program dBASE

dr. Florin Bică, dr. D. Constantinescu Facultatea de științe economice, Craiova În condiţiile subunităților de producţie specializate tehnologic, între care se stabilesc relaţii de producţie de tip furnizor-beneficiar, ritmicitatea fabricației este influențată într-o măsură considerabilă de modul cum se stabileşte şi se realizează programul de producţie operativ al fiecărui loc …

Read More »

Un model de proiectare și optimizare a circuitelor de comutație

Conf. dr. Moise Cocan Asistent Dorin Bocu Universitatea din Brașov În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm o modalitate de proiectare a circuitelor de comutație precum și optimizarea acestora. Vom prezenta în acest sens un algoritm care realizează proiectarea şi optimizarea unui circuit de comutație utilizînd structurile Reed-Muller, deci …

Read More »

Bilanţ preliminar al apelului CCE pentru propuneri de cooperare în știință şi tehnologie

ing. Gabriel Neagu Institutul de Cercetări în Informatică În anul 1992, Comisia Comunitatilor Europene (CCE), prin Directia Generala XII (Știință, Cercetare și Dezvoltare) și Directia Generală XIII (Telecomunicații, Informație, Tehnologie și Inovație), a lansat țărilor Europei centrale și orientale (ECO) apelul pentru propuneri de participare la cooperarea în știință și …

Read More »

Domeniile de cercetare ale departamentului de calcul UMIST

ing. Gabriel Neagu Institutul de Cercetări în Informatică Institutul pentru Știință şi Tehnologie al Universităţii din Manchester (UMIST) este o unitate de învăţămînt şi cercetare care pregătește peste 5000 studenţi şi doctoranzi, în specialităţile matematică, chimie, mecanică, energetică, calculatoare, automatică, informatică, ştiinţe sociale. Materialul de faţă prezintă principalele domenii de …

Read More »

Centru de transfer tehnologic pentru experimentări și training SSD

ing. Dragoş Bugă Institutul de Cercetări în Informatică 1. Introducere Institutul de Cercetări în Informatică desfășoară de peste 20 de ani activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul informaticii. În condiţiile actuale, cînd România cunoaşte o mutație important și rapidă spre o economie de piață, în cadrul căreia rolul …

Read More »

Automatizarea procesului de foraj – Partea I: Modelarea garniturii de foraj

Conf. dr. ing. Vasile Cîrtoaje, asist. ing. Otilia Cangea Institutul de Patrol și Gaze Ploiești Rezumat: Garnitura de prăjini de foraj constituie un subsistem din componența sistemului automat de avans al sapei și a sistemului automat de manevră (de introducere şi extragere a sapei), avînd o influenţă determinantă asupra comportamentului …

Read More »

Sisteme deschise – ghid suport

mat. Rodica Hrin, ec. Maria Bouruc ec. Lucreția Pîrvu, mat. Viorica Hărăbor Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În Institutul de Cercetări în Informatică s-a elaborat un ghid structurat în două volume pentru realizarea de sisteme deschise. În acest articol sînt prezentate, pe capitole, domeniile abordate şi informaţiile oferite de …

Read More »

Sisteme deschise – context, concept, caracteristici

mat. Rodica Hrin, ec. Lucreția Pîrvu ec. Maria Bouruc, mat. Viorica Hărăbor Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă contextul general, care a determinat apariţia unor noi concepte și tehnologii referitoare la realizarea, dezvoltarea și întreţinerea unor sisteme de aplicaţii, care să răspundă cerinţelor utilizatorilor în condiţiile unei evoluţii …

Read More »

Sisteme deschise – o cerință de actualitate

Ing. Dragoș Bugă Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă un prim studiu al autorului în domeniul sistemelor deschise, încercînd să se constituie într-o pledoarie convigătoare pentru această abordare necesară a “industriei” calculatoarelor. Cuvinte cheie: sisteme deschise, portabilitate, interoperabilitate, integrare, factor uman, VAX-VMS, SNA, sisteme proprietar, strategie. Vizualizează articolul …

Read More »