Monthly Archives: august 2021

Mecanism de comunicare prin conductă

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de comunicare prin conductă, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de conductă, iar …

Read More »

Mecanism de sincronizare prin blocuri Rendez-vous

Nicolae Robu Universitatea Tehnică Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă soluţiile adoptate în implementarea unui mecanism de sincronizare prin blocuri rendez-vous, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de bloc rendez-vous …

Read More »

Echivalenţa dintre reţelele neuronale cu funcţii de bază radiale şi regulatoarele Fuzzy: o interpretare a paradoxului lui Elkan

ing. Cezar Ionescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă un punct de vedere asupra legăturii dintre regulatoarele fuzzy şi logica fuzzy, încercând să dea o rezolvare a paradoxului lui Elkan. În acest scop, se demonstrează echivalența dintre reţelele neuronale cu funcţii de bază radiale şi regulatoare fuzzy şi …

Read More »

ESYS – Sistem interactiv de achiziţie a cunoştinţelor de la mai mulți experţi, bazat pe teoria construcțiilor personale şi tehnici de învăţare inductivă

ec. Doina Ţilivea Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă sistemul grafic de achiziție a cunoştinţelor ESYS, bazat în tehnicile de intevievare a experților pe teoria constructiilor personale cu posibilitatea combinării cunoştinţelor de la mai mulți experți despre acelaşi subiect. De asemenea, sistemul oferă o interfață pentru extragerea selectivă …

Read More »

Construcţia arborilor de clasificare – algoritmul ID3

ing. Lorina Negreanu Universitatea “Politehnica” Bucureşti Rezumat: Achiziția automată de cunoştinţe este unul dintre principalele domenii de aplicabilitate a conceptelor şi tehnicilor de învăţare automată. O metodă eficientă şi deja foarte populară pentru inducerea regulilor de clasificare din exemple este algoritmul ID3 (Quinlan). Prezentul articol descrie algoritmul ID3 şi prezintă …

Read More »

Algoritmi de căutare (AO) în sistemele de învăţare

ing. Silviu Călinoiu Universitatea “Politehnica” Bucureşti Centrul de Cercetări Avansate în Învăţare Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală al Academiei Române Rezumat: Articolul conține o prezentare detaliată a algoritmilor de căutare de tip AO*. Aceşti algoritmi au fost bine studiaţi în literatură [1,6,7,8]. În lucrarea de faţă, ei sunt …

Read More »

Rafinarea cunoştinţelor reprezentate prin obiecte structurate (FRAME) – Paradigma “Blackboard”
(O abordare pur obiectuală)

ing. Dragoş Sâmbotin Universitatea “Politehnica” Bucureşti Rezumat: În lucrare este prezentat un sistem de reprezentare a cunoştinţelor prin obiecte structurate şi modul de utilizare a lui în proiectarea unor sisteme expert, de proiectare prin rafinare concurentă. Sistemul este de tip prototip-clonă, cu unele facilităţi noi faţă de cele existente în …

Read More »

Programe inteligente pentru asistarea învățării

ing. Ștefan Trăuşan-Matu Universitatea “Politehnica” Bucureşti Centrul de Cercetări Avansate în Învăţare Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală al Academiei Române Rezumat: Lucrarea propune câteva idei de plecare în construirea unor sisteme inteligente pentru asistarea cu calculatorul a proceselor de instruire. Aceste idei sunt rezultatul atât al unui studiu …

Read More »