Monthly Archives: august 2021

O arhitectură de referinţă pentru sisteme de modelare bazate pe trăsături

ec. Claudia Ionescu mat. Gabriela Dăncescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În acest articoi este prezentată o arhitectură de referință pentru sistemele de modelare bazate pe trăsături, proiectarea bazată pe trăsături, sistemul de management şi de definire a trăsăturilor, sistemul de verificare de cunoştinţe, strategiile de mapare, implementarea FSMT. …

Read More »

Modelarea, recunoaşterea şi extragerea trăsăturilor în sistemele de inginerie concurentă

ec. Claudia Ionescu ing. Constantin Vasiliu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În articolul de faţă, se prezintă o dezvoitare relativ nouă în CAD/CAM privind modelarea, recunoaşterea şi extragerea de trăsături în sistemele de inginerie concurentă. Sunt evidențiate de asemenea metodele avansate de modelare a solidelor, reprezentările trăsăturilor, tehnici de …

Read More »

Pionier și promotor al revoluției informatice în România

dr. ing. Ştefan Iancu Academia Română Edificarea societății globale informaţionale este un obiectiv comunitar strategic, a cărui realizare presupune o strânsă colaborare între factorii guvernamentali, de cercetare şi de producție, atât la nivel european, cât şi la cel al fiecărei țări. În urma întâlnirii Grupului celor 7 de la Bruxelles …

Read More »

Un model demoeconomic, utilizând concepte tehnice

dr. ing. Nicolae Costake Comisia Naţională de Informatică, Bucureşti mat. Revișoara Bădulescu Institutul de Cercetări în Informatică, Bucureşti Rezumat: Modelul demoeconomic prezentat a fost elaborat utilizând concepte de natura teoriei sistemelor, în primul rând linia de întârziere cu pierderi. Se descrie instrumentul program elaborat, exemplificându-se rezultatele. Se prezintă posibilitățile de …

Read More »

Analiza sensibilității globale a unui reactor chimic prin metoda FAST (The Fourier Amplitude Sensitivity Test)

Dr. ing. Ştefan Ungureanu Ing. Florina Ungureanu Facultatea de Chimie Industrială Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași Rezumat: Analiza sensibilităţii globale, ASG, a unui sistem are drept scop determinarea gradului în care abateri aleatoare ale mărimilor independente ale sistemului, într-un domeniu de incertitudine cunoscut, influențează observabilele sistemului. Spre deosebire de analiza …

Read More »

Tehnologia informației și economia pădurilor

drd. ec. mat. Gabriela C. Florescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea face o prezentare a tehnologiilor informaţiei care duc la îmbunătăţirea planificării strategice, tactice și a organizării operaţionale şi controlului în domeniul administrării pădurilor. Cuvinte cheie: planificarea strategică, planificarea tactică, GIS, GPS, silvicultură. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU …

Read More »

S-NET: rețea distribuită de achiziții date în mediul industrial

ing. Th. Bălan ing. A. Buzuloiu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă experienţa autorilor în utilizarea rețelei distribuite de achiziţii date în mediul industrial S-NET, produsă de firma SOLARTRON Ltd., cât şi realizările lor în domeniul software-ului aferent. Lucrarea se doreşte o invitaţie la colaborare pe tema conducerii …

Read More »

Model de integrare a componentelor unui sistem suport pentru implementarea de interfețe grafice om-calculator

ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În acest articol se propune un model de integrare a componentelor unui sistem suport, destinat construirii de interfețe grafice şi implementării interacțiunii om-calculator. Prin concepția de integrare adoptată, se intenționează un raspuns la o problemă de interes actual: îmbinarea cerințelor dezvoltării …

Read More »

Studiul domeniului tehnologiilor informației – Proiectul strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană

dr. ing. Nicolae Costake, prof.dr.Mircea Petrescu drd. ing. Adrian Pascu, drd. mat. Ovidiu Gheorghiu Comisia Naţională de Informatică, București În intervalul martie-iunie 1995, a fost elaborat Proiectul strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană [11], de către Comisia Naţională constituită în acest scop, coordonată de către Academician Tudorel Postolache. …

Read More »