Monthly Archives: august 2021

Preocupări privind legislația specifică informatizării

ing. Anca Herman Institutul de Cercetări în Informatică Înfiinţarea în 1962 a Centrului de Calcul al Universităţii din iniţiativa şi sub îndrumarea nemijlocită a profesorului Grigore Moisil a reprezentat momentul de cotitură ce a precedat procesul de pătrundere a informaticii în ţara noastră, proces ce a cunoscut o amploare mai …

Read More »

Centrul de Inteligență Artificială al Universităţii George Mason

dr. ing. Dan Tufiş Institutul de Cercetări în Informatică Universitatea George Mason, aflată în zona metropolitană Washington, D.C. este una dintre cele mai dinamice universități americane. Cu un corp de cadre didactice de mare reputaţie (inclusiv un laureat al premiului Nobel) Universitatea George Mason s-a impus în clasamentele prestigiosului New …

Read More »

Reprezentarea cunoştinţelor “neclare” şi folosirea lor

Drd. mat. Moise Maria Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În prezent, asistăm la dezvoltarea cu succes a folosirii  tehnicii de calcul în domeniul inteligenţei artificiale, care constă în crearea de sisteme inteligente, bazate pe cunoştinţe care încearcă să simuleze raționamentul uman. Printre sistemele bazate pe cunoştinţe se regăsesc şi …

Read More »

O paradigmă fenomenologică a domeniului hardware. Aplicații: un concept al paralelismului

Ing. Ion Mincă Institutul de Tehnică de Calcul Rezumat: Se prezintă o paradigmă a domeniului hardware, fundamentată pe principii de teoria cunoaşterii. Pe această bază se dezvoltă un concept al paralelismului. Cuvinte cheie: hardware, paradigmă, ontologie, noi arhitecturi, paralelism. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Ion …

Read More »

Modelarea matematică ierarhizată a proceselor tehnologice în construcții de mașini

Drd. Mat. Moise Maria Institutul de Cercetări în informatică Rezumat: Eficienţa punerii în funcţiune şi exploatării sistemelor de proiectare asistată de calculator a proceselor tehnologice în diferite ramuri industriale, depinde în mare măsură de respectarea principiilor unităţii de sistem, a extinderii, a compatibilităţii și standardizării subsistemelor şi componentelor. Aceste deziderate …

Read More »

Algoritm vag de previzionare a preţurilor

Prof. dr. ing. Marcel Dragoș Stoica Drd. Carmen-Elena Mincu Academia de Studii Economice Rezumat: În lucrare se prezintă un algoritm vag de prognoză a preţului în condiţiile economiei de piaţă. S-au definit două concepte vagi şi anume: utilitatea unui produs şi cererea potenţială a consumatorilor pentru un produs. Preţul la …

Read More »

Standardul SGML pentru difuzarea cunoştinţelor științifice

Mat. Brândușa Trușcă Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Acest articol trece în revistă cîteva aspecte ale normei SGML (Limbajul Standard Generalizat de Marcare) și alte proiecte de norme pentru descrierea documentelor pe calculator: DSSSL pentru punerea în pagină şi SPDL pentru vizualizare. Cuvinte cheie: SGML, DSSSL, SPDL, standard ISO. …

Read More »

Baze de date distribuite și eterogene

mat. Alexandra Galatescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Acest articol sintetizează cele mai importante aspecte din domeniul bazelor de date distribuite și eterogene, care este foarte puţin cunoscut și abordat în țara noastră, atît de cercetători, cît şi de proiectanți de aplicaţii complexe. Acest domeniu poate fi abordat, atît …

Read More »

Sistem grafic în timp real – paradigmă pentru o structură de interacţiune om-mașină

Ing. Constantin Vasiliu, Ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Pornind de la evoluţiile recente în domeniul sistemelor de automatizare, în principal automatizarea adecvată şi proiectarea centrată pe om, autorii prezintă o serie de consideraţii privind abordarea sistemelor de automatizare ca sisteme generale om-maşină. În acest cadru, includerea …

Read More »

Rezultate recente în identificarea sistemelor*

Ing. Daniel Petre, Ing. Dan Ștefănoiu, Ing. Petre Stoica, Ing. loan Tăbuş Facultatea Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica București Partea C IDENTIFICAREA SISTEMELOR NELINIARE Actualele tehnici folosite în identificarea sistemelor liniare pot fi grupate în următoarele categorii de bază: a) aproximări cvasi-liniare, unde sistemul este reprezentat prin modele cu dinamică …

Read More »