Monthly Archives: februarie 2021

PANEL-GI: Pan European Link for Geographical Information
Proiectul Inco-Copernicus nr. 7136

dr. mat. Angela Ioniţă, coordonator pentru România al Proiectului “PANEL-GI” Institutul Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumatul şi obiectivele activităţii propuse În ultimii zece ani, Comunitatea Europeană de Informaţie Geografică (European Geographical Information Community) a iniţiat o dezbatere cuprinzătoare şi, ca urmare, sunt în curs de …

Read More »

Software pentru curs electronic de achiziție de date, cu achiziţie de date la distanţă
şi videoconferință

Zoltan Nagy, Şerban Agachi Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca Rezumat: Lucrarea prezintă un software de curs electronic de achiziţie de date, dezvoltat în limbajul de programare LabVIEW. Aplicația este alcătuită din două componente: serverul de date, aplicație care rulează pe calculatorul cu sistemul de achiziţie de date, şi aplicaţia client, care poate …

Read More »

Consideraţii privind utilizarea rețelelor neuronale în identificarea sistemelor neliniare

ing. Constantin Voloşencu Universitatea “Politehnica”, Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă un studiu privind posibilitatea utilizării rețelelor neuronale de tip feedforward în identificarea sistemelor neliniare. Se introduc câţiva indicatori pentru analiza calităţii rețelelor neuronale. Ca exemplu de calcul se alege identificarea unui regulator fuzzy cu metoda identificării neuronale directe. Se prezintă şi …

Read More »

SECOMBCF: Sistem expert Fuzzy de conducere a proceselor tehnologice

dr. ing. mat. Vasile Mazilescu Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi Rezumat: Prezenta lucrare se situează în câmpul sistemelor simbolice de inteligență artificială, aplicate în conducerea proceselor tehnologice. Caracteristica fundamentală a sistemului expert SECOMBCF o reprezintă procesarea cunoştinţelor factorizate fuzzy, implicate în sinteza unor decizii. Sunt evidenţiate raporturile dintre conducerea convențională …

Read More »

Geoinginerie – Geomatică

dr. mat. Angela Ioniţă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Laboratorul GeMaSOFT, e-mail: aionita@td1.ici.ro Pentru a descrie cel mai bine concentrarea actuală asupra tehnologiei corespunzătoare managementului de informaţie geografică şi pentru asigurarea interoperabilităţii obiectelor spaţiale şi a pieței, am ales termenul de “geoinginerie” care reprezintă convergenţa tehnologiilor de …

Read More »

Aspecte comparative ale modelării datelor pentru proiectarea bazelor de date spaţiale

dr. mat. Angela Ioniţă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Laboratorul GeMaSOFT, e-mail: aionita@td1.ici.ro Rezumat: Din punctul de vedere al structurii creierului uman şi al funcţionării lui, pot fi determinante argumentele fundamentale pentru viitoarele caracteristici ale unui formalism optimal, pentru modelarea conceptuală de date spaţio-temporale. Compararea celor două …

Read More »

Lucrul la distanță – premisa realizării unei economii globale

ing. Delia Chiricescu dr. ing. Florin Gheorghe Filip, membru corespondent al Academiei Române Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Introducere: Istoria umană este traversată de schimbări de civilizaţii, care au uneori alura unui seism de amplitudine marc, similar cu multe procese petrecute in trecut. De exemplu, trecerea de …

Read More »

DCE şi CORBA: sinteză şi studiu comparativ

dr. ing. Daniela Saru Universitatea Politehnica, Bucureşti Rezumat: Numărul mare de cerinţe şi complexitatea problemelor ce trebuie rezolvate în domeniul sistemelor distribuite eterogene actuale au condus, în ultimii ani, la apariția unor tehnologii de elaborare a aplicațiilor software, care să asigure atât programatorilor, cât şi utilizatorilor acestui tip de sisteme …

Read More »

Reglarea temperaturii într-un cuptor tubular. Studiu de caz.

ing. Florina Ungureanu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, laşi fungurea@omicron.ch.tuiasi.ro Rezumat: În această lucrare, se studiază reglarea robustă a temperaturii înt-un cuptor tubular, caracterizat prin comportare dinamică lentă, inerţii apreciabile şi incertitudinea modelului, proces specific industriei chimice. Ca modalităţi de reglare sunt utilizate reglarea cu model intern (IMC) şi reglarea cu …

Read More »

Consideraţii privind dezvoltarea modulului explicativ al unui sistem expert

dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea “Petrol-Gaze”, Ploieşti email: mihaela@csd.univ.ploiesti.ro Rezumat: Succesul unui sistem expert depinde în bună măsură şi de capacitatea de explicare a acestuia. Lucrarea descrie o modalitate de dezvoltare a modulului explicativ şi, de asemenea, prezintă două variante de implementare a facilităţii de explicare în limbajul Prolog. …

Read More »