Monthly Archives: februarie 2021

Soluţii de integrare software a activităţilor în ingineria concurentă

prof. dr. ing. Mihai Aurelian Stănescu dr. ing. Daniela Saru dr. ing. Simona Liliana Caramihai Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă paradigma ingineriei concurente şi, în special, un concept de bază al acesteia – echipa pluridisciplinară de proiectare. O astfel de echipă poate lucre eficient numai în contextul existenței …

Read More »

DCOM, CORBA, JAVA: Studiu comparativ şi orientări de perspectivă

ing. Daniela Saru Facultatea de Automatică şi Calculatoare Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Articolul conține o prezentare succintă a tehnologiilor DCOM (cu tehnologiile corelate pe care le include, OLE, COM, protocol DCOM), CORBA şi a limbajului Java în contextul rolului pe care acestea îl au în elaborarea şi utilizarea aplicațiilor software …

Read More »

Aspecte privind potenţialul de aplicabilitate al modelelor cognitive utilizate în
interacţiunea om-calculator

dr. ec. Costin Pribeanu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Metodele utilizate în prezent în proiectarea interfețelor om-calculator au la bază modele cognitive, care au fost elaborate pentru a reprezenta aspecte esenţiale ale procesului de interacţiune, dar care au evoluat în timp, în contextul unor aplicaţii diverse, …

Read More »

Baza de date Access pentru ecologie și protectia mediului

mat. Victor Popa ing. Mina Boboc Victoriana Popa Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Se prezintă baza de date care integrează modele de simulare din biblioteca de modele pentru ecologie și protecția mediului. Baza de date include datele necesare funcționării modelelor ecologice, furnizând totodată integritatea datelor. De …

Read More »

Bază de date distribuită geografic pentru ecologie

dr. ing. Dan Buzuloiu ing. Cătălin Ciocoiu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă modalitatea de proiectare a unei baze de date distribuită pentru monitorizarea și analizarea parametrilor ecologici. Se prezintă structura serverelor și a bazei de date ce poate fi acest scop, precum și aspecte …

Read More »

Sistem automat de monitorizare a datelor de mediu

F. Harţescu, C. Giugică, N. Ciorobea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă un pachet de programe pentru monitorizarea automată a datelor primite de la un set de senzori inteligenți, care reprezintă un subsistem din cadrul temei ”REALIZAREA DE SISTEME TELEMATICE CU APLICAȚII ÎN ECOLOGIE”. Senzorii …

Read More »

Sisteme telematice. Aplicații.

Dr. ing. Florin Stănciulescu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Se prezintă conceptul de sistem telematic, arhitectura și structura acestuia, care include un sistem de monitorizare (automată) a datelor, un sistem de teletransmitere a acestora, a bază de date distribuită, un sistem de alarmare a ieşirii din …

Read More »

Administrative Boundary Data Services for the Central and Eastern European Countries –
ABDS for CEEC
Proiectul Inco-Copernicus nr. 977050

dr. mat. Angela Ioniţă, coordonator pentru România al Proiectului “ABDS for CEEC” Institutul Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Forumul dedicat Societăţii Informaționale cu participarea Comisiei Europene şi a țărilor din centrul și estul Europei (CEEC), sub conducerea Domnului Bungemann a ridicat un număr de probleme de …

Read More »