Monthly Archives: februarie 2021

Reprezentarea grafică a seriilor de date statistice ca formă de manifestare a “calității” în sistemele de producție

ing. mat. Adriana Alexandru mat. Roxana lon ing. Adriana Stanciu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea abordează asigurarea calității în sistemele de producție. Sunt definite noţiuni de calitate a producției, calitatea produselor precum şi noțiuni referitoare la controlul proceselor industriale, controlul produselor şi interacțiuni cu alte componente ale întreprinderii. …

Read More »

TQM, un concept al îmbunătățirii continue

ing. Dumitru Popescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Extinderea implementării conceptului TQM (Total Quality Management) în economia occidentală se datorează tendințelor manifestate în evoluția economică, de globarizare a relațiilor economice, de diversificare a cererilor şi personalizarea produselor, de creştere a performanţelor proceselor şi produselor. TQM oferă un cadru larg …

Read More »

Ingineria logisticii integrate

dr. ing. Constantin Sâmbotin Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Logistica tehnică, funcţie importantă a ciclului de viaţă al produsului industrial, reprezintă capacitatea acestuia de a îndeplini misiunea pentru care a fost proiectat, în condiţiile de utilizare precizate şi cu o durată de timp determinată. Ingineria logisticii industriale, în viziune …

Read More »

Opţiuni în stabilirea strategiilor de control al producției

ing. Dumitru Popescu ing. Angela Popa ing. Aurel Mihalache Institutul de Cercerări în Informatică Rezumat: Flexibilizarea sistemelor de control a producţiei pentru a corespunde cerințelor schimbătoare ale pieţii se realizează prin implementarea combinată a diferitelor filosofii de planificare şi control. Sunt analizate atât filosofii consacrate MRP MRP II şi J.I.T, …

Read More »

Identificare de proces prin tehnici neurale

Rezumat: Lucrarea își propune să abordeze problema identificării proceselor industriale prin tehnica modernă a rețelelor neurale. Articolul prezintă, în prima parte, metodologia de identificare a unui proces integrat în mediul industrial cu toate precauțiile ce trebuie luate pentru a nu perturba regimul nominal de funcționare a sistemului. În cea de …

Read More »

Modelarea multi-rezoluţie a formelor de teren

dr. ing. Felicia Ionescu Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă modelarea multi-rezoluție a formelor de teren, pentru reprezentarea realistă şi eficientă a suprafeței terenului în bazele de date grafice destinate aplicațiilor de realitate virtuală şi simulare. Reconstruirea suprafeței terenului prin aproximare este realizată printr-un algoritm de selecție a punctelor astfel …

Read More »

Aplicaţii ale reţelelor neurale la predicția unor fenomene naturale

geog. Costel Barbălată mat. Laurențiu Leuştean Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Rețelele neurale prezintă o abordare alternativă promițătoare la predicția seriilor de timp. În acest articol, se aplică rețelele neurale la predicția unor serii de timp, reprezentând măsurătorile debitelor lichide medii lunare, efectuate la cinci posturi hidrometrice reprezentative. Cuvinte …

Read More »

O metodă de evaluare a robusteţii regulatoarelor

ing. Florina Ungureanu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” lași Rezumat: În această lucrare, este studiată robustețea regulatoarelor convenționale PI şi PID şi se propune o metodă de evaluare a robusteții utilizând analiza globală de sensibilitate. Regulatorul este acordat optimal cu una din metodele clasice, pentru valorile considerate nominale ale parametrilor procesului.  …

Read More »

Reţele locale Novell

drnd. asist. Anda Monica Morait Universitatea Bucureşti Rezumat: Prezenta lucrare de sinteză abordează domeniul rețelelor locale Novell şi, în special, sistemul de operare NetWare 3.11. În cuprinsul ei sunt tratate conceptele de bază ale rețelelor locale Novell: componentele software, securitatea datelor în rețea, tipuri de utilizatori şi de utilitare, accesul …

Read More »