Monthly Archives: februarie 2021

Sistem expert pentru ecologie şi protecția mediului

Dr. ing. Florin Stănciulescu mat. Victor Popa ing. Adriana Zamfir mat. Marius Mincă ing. Dorina Cărpuș Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă arhitectura, baza de cunoştinţe, biblioteca de modele de simulare și control, monitorul şi alte elemente componente ale unui sistem expert, cu aplicaţii în ecologie și protecția …

Read More »

ALLO – Limbaj algebric pentru optimizare lineară

dr. ing. Neculai Andrei mat. Gheorghe Borcan Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă limbajul de modelare matematică ALLO, proiectat și implementat de către Institutul de Cercetări în Informatică, Bucureşti, România, în cadrul Laboratorului de Modelare Matematică şi Optimizare. Limbajul ALLO este o componentă de baza a Sistemului Avansat …

Read More »

Sistem suport de decizii pentru evaluarea patrimoniului întreprinderilor mici şi mijlocii

dr. mat. Maria Moise Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Obiectivul prezentei lucrări constă în prezentarea unui instrument informatic de tip “sistem suport de decizii“, destinate să asiste managerii întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul decizional de evaluare. Prin “evaluarea patrimoniului întreprinderii” se urmăreşte să se stabilească valoarea cât mai …

Read More »

Prezent şi perspective ale unei tehnologii middleware moderne: CORBA

ing. Daniela Saru Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă principalele caracteristici şi avantaje oferite de tehnologia CORBA atât creatorilor, cât şi utilizatorilor produselor software ce o folosesc pentru implementare, punând în evidenţă rolul acestei tehnologii în domeniul sistemelor distribuite eterogene actuale. Deoarece tema abordată este destul de vastă, se realizează …

Read More »

Instrumente pentru implementarea arhitecturilor sistemelor informatice integrate –
mediul ARIS TOOLSET

ing. Dumitru Popescu ing. Marius Staicu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Numărul metodelor de descriere a întreprinderilor cu ajutorul tehnicilor de modelare structurate este în continuă creştere. Aceste descrieri se concentrează, în special, pe componentele de “afaceri” (business processes) din cadrul întreprinderii şi se referă la modul de integrare …

Read More »

Sistemele de lucru pentru cooperare asistată de calculator – o nouă dimensiune pentru colaborarea ştiinţifică şi conlucrarea în cadrul unităţilor organizaționale

ing. Mircea Mirescu ec. Monica Pârvan Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Prezenta lucrare are ca obiectiv principal atragerea atenţiei cititorului român asupra unui domeniu la început de investigație în institut şi în ţara noastră, ce reprezintă însă, în momentul actual în alte țări, o arie largă pentu cercetare, dezvoltare …

Read More »

Sisteme de semnalizare şi control al traficului rutier

ing. Dumitru Popescu ing. Marius Staicu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Intensificarea traficului rutier a determinat dezvoltarea unor sisteme de control care să asigure utilizarea eficientă a spațiului limitat, afectat circulației, în condiţii de siguranţă crescută şi de reducere a poluării. În articol, se expun concepte şi modele utilizate …

Read More »