Monthly Archives: februarie 2021

O abordare privind principiile de proiectare şi de evaluare a utilizabilităţii sistemelor interactive

ec. Costin Pribeanu Institutul dle Cercetări în Informatică Rezumat: Evaluarea interfețelor om-calculator este strâns legată de conceptul de utilizabilitate. Derivarea unor principii de proiectare care să ghideze proiectarea sistemelor interactive este o problemă de interes actual, care poate fi privită din diferite perspective. În cadrul acestui articol, se prezintă unele …

Read More »

Gradul de interferenţă al metricilor Halstead și McCabe

Ion Ivan Felix Simion Viorel Nica Academia de Studii Economice, Bucureşti Rezumat: Se prezintă metricile Halstead şi McCabe. Pentru un eşantion reprezentativ format din 50 de programe, se calculează indicatori ai celor două metrici. Se calculează un indicator normat. Se definesc patru intervale neegale, care definesc grade de complexitate. Pentru …

Read More »

Ingineria fiabilităţii

dr. ing. Constantin Sâmbotin Institutul dle Cercetări în Informatică Rezumat: Ingineria fiabilităţii produselor sau a sistemelor industriale poate să fie realizată, într-o concepție modernă, din punct de vedere teoretic şi practic, prin utilizarea modelării matematice, a metodelor şi tehnicilor de analiză şi de proiectare specifice şi a unui sistem de …

Read More »

Instrumente de timp real pentru generarea aplicațiilor de automatizare a clădirilor

dr. ing. Florin Harțescu ing. C. Danilov ing. L. Nedelcu Institutul dle Cercetări în Informatică Rezumat: Automatizarea clădirilor reprezintă un sistem de timp real, care permite supravegherea şi controlul încălzirii, iluminatului electric, accesului, consumului energetic, elemente care asigură securitatea şi confortul unui edificiu modern. Complexitatea unui asemenea sistem ne-a determinat …

Read More »

Un sistem de management electronic pentru procesul de competiţie în cercetare

mat. Constanţa Zoie Rădulescu Institutul dle Cercetări în Informatică Rezumat: Este definit termenul de “peer review”, sunt enumerate şi descrise pe scurt etapele unui proces de competiţie. Este prezentat un “Sistem de management electronic pentru procesul de competiție în cercetare”. Sistemul înglobează mai multe produse program ce pot lucra fie …

Read More »

Paralelizarea algoritmului transformatei Wavelet rapide

ing. Voicu Horaţiu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” laşi Rezumat: Lucrarea prezintă o modalitate de paralelizare a algoritmului transformatei wavelet rapide. După o scurtă introducere a transformatei wavelet și a maşinilor paralele, se porneşte de la algoritmul secvențial, bazat pe utilizarea filtrelor de tipul QMF (Quadrature Mirror Filter) şi se continuă …

Read More »

Entropia şi compresia de date

Ion Ivan Daniel Verniş Doru Țuțui Academia de Studii Economice Bucureşti Rezumat: Există numeroşi algoritmi de compresie. Performanța lor depinde de natura informaţiilor din fișiere. Se evaluează entropia fişierelor, se defineşte omogenitatea acestora pentru un set de patru algoritmi de compresie şi se analizează corelaţiile entropie – grad de compresie, …

Read More »

Sistem suport de decizie cu bază de cunoştinţe bazat pe teoria ”Rough Set” destinat evaluării riscului de investiţie al firmelor/întreprinderilor

Dr. mat. Maria Moise Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă o abordare nouă a evaluării riscului de investiție al firmelor bazată pe “rough set theory”. Această teorie recentă reprezintă o extensie a teoriei fuzzy, iar conceptele sale pot fi utilizate pentru analiza sistemelor de informare, în particular a …

Read More »