Monthly Archives: februarie 2021

O aplicaţie a teoriei categoriilor în baze de date

Mihai Marchidan Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea de față încearcă să expună într-un mod cât mai accesibil rezultatele din [1] şi să propună eventual și alte direcții de abordare şi utilizare ale acestora. Scopul materialului este de a prezenta o demonstraţie a decidabilităţii problemei echivalenței a două specificații …

Read More »

Mulţimi fuzzy. Asupra unei metode de generare a gradelor de apartenenţă

ing. Leon Bațachia Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Noțiunea centrală în sistemele fuzzy (înglobând în sistem fuzzy conceptele care țin atât de mulțimile fuzzy, cât şi de logica fuzzy) este aceea că valorile de adevăr (în cazul logicii fuzzy) sau apartenența la o mulțime (în cazul mulțimilor fuzzy) sunt …

Read More »

Despre fuzzificare

ing. Aurelia Cosmescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În lucrare sunt prezentate două metode de fuzzificare a funcțiilor continue, folosind principiul extensiei şi rețelele neuronale fuzzy. Cuvinte cheie: fuzzificare, regulator fuzzy, control fuzzy, principiul extensiei, rețele neuronale fuzzy. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Aurelia …

Read More »

O nouă metodă de fuzzificare şi aplicaţii în controlul fuzzy

ing. Cezar lonescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă o metodă de determinare a gradului de apartenență a unei variabile crisp la o mulțime fuzzy. Prima secțiune analizează critic modul clasic de determinare a gradelor de apartenență şi proiectarea regulatoarelor fuzzy. În a doua secţiune este prezentată noua …

Read More »

O alternativă fuzzy pentru sisteme de protecţie de distanţă a liniilor electrice

ing. Pierre Rădulescu-Banu ing. Bogdan Enciu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Având în vedere faptul că, deşi rețelele electrice au evoluat în permanenţă, impunând condiţii noi şi instalațiilor de securitate, protecția de bază a liniilor electrice continuă totuşi să rămână cea de distanţă, care implică sisteme de control computerizate, …

Read More »

Sistem de control fuzzy

dr. ing. Florin Stănciulescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă un sistem de control fuzzy care utilizează un regulator bazat pe prelucrarea de cunoştinţe fuzzy. Modelul care stă la baza funcționării sistemului de control fuzzy este un model de control hibrid (matematico-euristic) compus dintr-un model de simulare a …

Read More »

Utilizarea mulțimilor fuzzy la rezolvarea unor probleme de optimizare

dr. mat. Mircea Sularia Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă direcții de aplicare a mulțimilor fuzzy la rezolvarea unor probleme de optimizare: corelarea optimală a obiectivelor cu resursele; tratarea impreciziei privind valorile unor parametri caracteristici; rezolvarea problemelor de optimizare în numere întregi. Cuvinte cheie: mulţime fuzzy, mulţimi de …

Read More »

Reprezentarea mulțimilor fuzzy: expresii utile în fundamentarea unor operaţii algebrice

dr. mat. Mircea Sularia Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În această lucrare, se prezintă proprietăţile caracteristice ale familiilor de niveluri definite de mulțimi fuzzy sub forma a trei expresii: caracterizarea familiei α-nivelurilor închise, dată de Negoiţă şi Ralescu; caracterizarea familiei α-nivelurilor deschise, dată de Flondor; o nouă expresie pentru …

Read More »

O teoremă de reprezentare

Prof. Paul Flondor Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Se demonstrează o teoremă de reprezentare pentru mulțimi “fuzzy”, cu valori într-o mulțime parțial ordonată. Această teoremă poate sprijini punctul de vedere al modelării “incertitudinii” dinspre schema abstractă a “divizării” valorilor de adevăr (sau, mai bine, a descompunerii convenabile a schemei de înțelegere). …

Read More »