Monthly Archives: februarie 2021

BBS – ICI

dr. ing. Florin Harțescu, ing. Cătălin Giugică, ing. Violeta Tuiu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă unul din rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul temei: “Arhitecturi de sisteme informatice, bazate pe maşini UNIX, destinate aplicaţiilor tranzacționale”, având ca obiectiv identificarea celor mai potrivite soluții de proiectare pentru dezvoltarea de …

Read More »

Programul INFORMASAS, realizări şi perspective

Prof. Dr. Corneliu Răuţă Prof. Dr. Adrian Petre Prof. Dr. Vasile Jurubescu Academia de Științe Agricole şi Silvice “Gheorghe lonescu-Șişeşti“ Rezumat: Stadiul de informatizare al cercetărilor în unităţile C-D din sistemul ASAS în context naţional, face obiectul prezentei analize. Programul INFORMASAS a fost elaborat şi aprobat în 1994, ca instrument …

Read More »

Tehnici şi instrumente pentru instruire la distanță

Rezumat: Ritmul schimbărilor economice şi tehnologice s-a accelerat substanțial în ultimii ani, fapt ce se reflectă în dinamica pieţei de muncă și în necesitatea îmbogățirii cunoştinţelor culturale și profesionale. În trecut, se aștepta ca, după completarea studiilor, obținerea atestărilor, perfecționarea şi actualizarea cunoştințelor de bază, o persoană să aibă un …

Read More »

Stabilirea structurii buclelor de reglare asociate coloanelor de fracționare prin utilizarea tehnicii amplificărilor relative

Conf. Dr. ing. Nicolae Paraschiv Şef lucr. ing. Cornel Marinescu Asist. ing. Otilia Cangea Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti Rezumat: Lucrarea propune utilizarea matricii amplificărilor relative (MAR) ca punct inițial în determinarea structurii de automatizare aferente unei coloane de fracționare. Eficiența unei structuri de automatizare, asociată unui proces multivariabil, deci şi unei …

Read More »

Analiza sensibilităţii unui sistem de reglare automată

Prof. dr. ing. Ștefan Ungureanu ing. Corneliu Petrilă Asistent ing. Florina Ungureanu Facultatea de Chimie Industrială Universitarea Tehnică “Gh. Asachi” laşi Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele aplicării analizei de sensibilitate la un sistem de reglare automată. Se apreciază importanţa relativă a diverșilor parametri dinamici ai buclei, din punct de vedere al …

Read More »

Controlul dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine

Dr. ing. Felicia Ionescu SIMULTEC S. A., București Rezumat: Lucrarea evidențiază necesitatea şi modalitățile de asigurare ale controlului dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine. Este prezentat un model de distribuire dinamică a sarcinilor de calcul între procesoarele componente ale calculatorului paralel, care reprezintă sistemul de sinteză de …

Read More »

Relaţii şi baze de date

mat. Brînzaru Alina Monica Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea îşi propune prezentarea într-o formă structurată a unor concepte utilizate în lucrul cu baze de date. Se propune şi un model de a extinde operațiile algebrei relaționale la operații cu mulțimi fuzzy, având în vedere că mulțimea atributelor asociate …

Read More »