Monthly Archives: februarie 2021

Model pentru organizarea conținutului digital privind tradiția lemnului în Romania

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă un model de organizare a informațiilor digitale pentru domeniul lemnului utilizat în mod tradițional în România, ca material de construcție pentru case, biserici, bunuri comunitare, mijloace de transport, obiecte de uz gospodăresc, instrumente muzicale, obiecte de cult. …

Read More »

Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români,
ca parte integrantă a culturii europene eBiMuz

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Lucrarea prezintă portalul eBiMuz, un sistem integrat multimedia, care oferă cetățenilor servicii gratuite de informare și documentare, precum și satisfacerea cerințelor prioritare privind îmbunătățirea funcționării sistemului social. Acesta dispune de o paletă largă de servicii online, specifice Societății Informaționale în România …

Read More »

Sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe
structuri GRID – SINRED

Rezumat: Proiectului CEEX, SINRED și-a propus să definească și să realizeze un sistem național unitar de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consorțiu sunt: Universitatea din Bucuresti; Universitatea Politehnica București; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Institutul Național de Informare și Documentare; Universitatea de …

Read More »

Cercetări privind evaluarea calității serviciilor publice on-line

Rezumat: Această lucrare descrie rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului complex de cercetare “Sistem de evaluare a calității serviciilor publice on-line pentru cetățeni și mediul de afaceri (e-ServEval)” derulat în Programul Cercetare de Excelență 2005-2008. Sunt descrise elementele cadrului conceptual al calității serviciilor publice on-line și diferitele abordari utilizate pe …

Read More »

Semantic Web Reasoning for the Intelligent Integration of Web Resources

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: The Semantic Web should enhance the current World Wide Web with reasoning capabilities for enabling automated processing of possibly distributed information. In this paper we describe an architecture for Semantic Web reasoning and query answering in a very general …

Read More »

Clustering and Meta-clustering Gene Expression Data with Positive Matrix

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Although clustering is probably the most frequently used tool for data mining gene expression data, existing clustering approaches face at least one of the following problems in this domain: a huge number of variables (genes) as compared to the …

Read More »

EDUSAN – Sistem complex integrat privind educația pentru sănătate și profilaxie

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Proiectul se încadrează în aria tematică precizată de CEEX 2005 prin problematica abordată și anume îmbunătățirea capacității de prevenire a bolilor, favorizarea unui diagnostic precoce și realizarea spațiului informațional al sănătății. Menținerea unei stări bune de sănătate a populației, …

Read More »

Accesibilitatea tehnologiilor informatice: cerințe actuale și perspective în contextul
societății informaționale

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Accesibilitatea este o componentă esențială pentru construirea unei Societăți Informaționale, bazate pe incluziune socială și acces universal la tehnologie. Obiectivul acestei lucrări este trecerea în revistă a situației existente în domeniul implementării de tehnologii informatice accesibile, cu grad ridicat …

Read More »