Monthly Archives: februarie 2021

Monitorizarea activităților pentru prevenirea și înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă principalele aspecte ale monitorizării activităților de prevenire și înlăturare a efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale, care impun necesitatea realizării unui produs informatic destinat asistării factorilor de decizie în domeniul managementului situatiilor de urgență. Soluția aleasă …

Read More »

Un model de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului

Rezumat: În articol se prezintă alături de preocupări existente pe plan internațional în domeniul modelării matematice în agricultură, un model matematic de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului. Modelul prezentat este un model de programare matematică multicriterială stocastică. El …

Read More »

Asistarea deciziei pentru agricultura durabilă  

Rădulescu Constanța Zoie radulescu@ici.ro Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: În prima parte a acestui articol se prezintă concepte generale privind Sistemele Suport de Decizie (SSD) și arhitectura unui SSD orientat pe date. Se analizează apoi câteva exemple de SSD (orientate pe date) destinate rezolvării …

Read More »

Specificația sistemului de notificare pentru utilizatorii mobili

Rezumat: Lucrarea prezintă specificația sistemului de notificare pentru utilizatorii mobili. Sistemul prezentat abordează aspecte relevante ale utilizatorilor mobili privind: specificarea serviciilor și proceselor necesare rezolvării taskurilor acestora utilizând limbajul BPEL, descoperirea sintactică și semantică a serviciilor specificate utilizând standardul UDDI extins, execuția proceselor BPEL, monitorizarea execuției proceselor, notificarea evenimentelor declanșate …

Read More »

Organizația virtuală GridMOSI – componentă a infrastructurii naționale de cercetare

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Universitatea Politehnica București Cătălin Nae cnae@aero.incas.ro Institutul Național de Cercetări Aerospațiale București Rodica Potolea rodica.potolea@cs.utcluj.ro Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Dana Petcu petcu@info.uvt.ro Universitatea de Vest din Timișoara Rezumat: Infrastructura Grid reprezintă o componentă esențială a unei infrastructuri moderne de cercetare. …

Read More »

Cercetări privind realizarea unui ,,Sistem Integrat pentru Dezvoltarea Afacerilor” dedicat industriei de prelucrare a cărnii

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Platforma tehnologică europeană MANUFUTURE dedicată tehnologiilor performante de fabricație are o contribuție importantă la transformarea industriei europene în cea mai competitivă industrie din lume. Proiectul IDEA se adresează industriei de prelucrare a cărnii prin propunerea unei strategii și a unei platforme …

Read More »

Cerințe și tendințe în integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice
în sprijinul mediului de afaceri

Rezumat: Lucrarea motivează utilizarea tehnologiilor specifice Web-ului semantic (ontologii și servicii Web) în cadrul unui proiect CEEX (SEM-A2B) care are ca obiectiv crearea unei infrastructuri pentru cooperarea între furnizori de servicii (FS) publice din România și pentru integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. Interoperabilitatea semantică …

Read More »

Arhitecturi funcționale pentru proiectarea și integrarea serviciilor bazate pe semantică

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă cerințele funcționale și arhitecturale pentru realizarea (în cadrul proiectului CEEX ‘SEM-A2B’) a unui sistem care are ca obiectiv cooperarea între furnizori de servicii (FS) și integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. În …

Read More »

Concepte, abordări și instrumente în proiectarea întreprinderilor virtuale industriale

Rezumat: Lucrarea de față prezintă unele aspecte ale cercetărilor desfășurate până în prezent în cadrul Proiectului de Cercetare de Excelență “ORGVIRT”. Obiectivul cercetărilor din fazele încheiate, a constat în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic care să poată oferi fundamentul pentru elaborarea de sisteme informatice și produse program pentru managementul …

Read More »