Monthly Archives: februarie 2021

Criptografie aplicată

drnd. progr. Cătălin Untea dr. ing. Laura Ciocoiu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Proiectul Criptografie aplicată prezintă un model de criptare – decriptare, bazat pe cheie publică și cheie privată. Aplicația lucrează la nivel de server și la nivel de client. La nivelul server-ului se realizează …

Read More »

Software pentru ierarhizarea multirang a componentelor unei colectivități

Academia de Studii Economice, București Rezumat: Se prezintă un algoritm pentru ierarhizarea elementelor unei colectivități, funcție de mai multe criterii și software aferent. Se definește o colectivitate, respectiv Societatea Informațională în anul 2004 și caracteristicile ce stau la baza ierarhizării ei, prin implementarea unui set de patru indicatori. De asemenea, …

Read More »

Întâlniri on-line în spațiul realității virtuale – aplicația Smartmeeting

Universitatea VALAHIA Târgoviște Rezumat: Evoluția societății omenești este dependentă de dezvoltarea tehnologică și de educație. Acestea din urmă au făcut ca omul să dobândească în mod continuu libertăți, eliberând ființa umană de o serie de constrângeri care au marcat repere importante în procesul evolutiv al speciei. În momentul de față, …

Read More »

Conducerea proceselor de business între instituțiile din administrația publică, folosind aplicații orientate pe servicii

Maria Moise e-mail: maria.moise@rau.ro Universitatea Româno-Americană Rezumat: În contextul extinderii UE și a unei cooperări mai strânse la nivelul acesteia, instituțiile la nivel european, regional și național se vor confrunta cu probleme care vizează schimbul eficient de informații, coordonarea diverselor activități și obținerea informației în timp util. Pentru a rezolva …

Read More »

Ameliorarea unui algoritm uzual utilizat în modelarea sistemelor cu evenimente discrete (SED) prin metode polinomiale

Dan-Ștefan Gogoncea d_gogoncea@yahoo.com Universitatea Română de Științe și Arte ,,Gheorghe Cristea” – București Rezumat: Lucrarea prezintă câteva observații privitoare la calculele efectuate în corpul comutativ Zq, al claselor de resturi modulo q (cu q număr prim), cu consecințe importante în ameliorarea unui algoritm uzual, utilizat în modelarea sistemelor cu evenimente …

Read More »

Contribuții la modelarea și analiza relațională a instruirii asistate de calculator

Carmen Dumitrescu cdumit2002@yahoo.com Universitatea Maritimă din Constanța Rezumat: Lucrarea prezintă rezultate din domeniul etapizării tehnologiei de proiectare a programei destinate unui sistem de instruire asistată de calculator și sunt analizate tehnici folosite în prezent pentru reprezentarea prin matrice relaționale a distribuției dozelor de cunoștințe în programa de instruire asistată de …

Read More »

Aplicații și servicii de valorificare a patrimoniului folcloric din arhive sonore prin tehnologii multimedia – ARSONET

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: În acest articol, este prezentat un sistem de “Aplicații și servicii de valorificare a patrimoniului folcloric din arhive sonore, prin tehnologii multimedia” – ARSONET, care este rezultatul unui proiect de cercetare din cadrul Programului Național de Cercetare, Dezvoltare și …

Read More »

Modele de Optimizare versus Modele de Simulare și Econometrice

Neculai Andrei nandrei@ici.ro Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Se cunosc foarte multe tipuri de modele matematice și acestea se pot clasifica în multe moduri. Modelele pot fi: statice sau dinamice, liniare sau neliniare, deterministe sau stocastice etc. Dar, una dintre cele mai profunde clasificări împarte modelele …

Read More »

Sistem inovativ de e-Learning centrat pe utilizator – aspecte de proiectare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Această lucrare prezintă obiectivele generale și demersul cercetărilor din cadrul proiectului CEEX Sistem inovativ de învățare personalizată și centrată pe utilizator, cu aplicații în domeniul conducerii proiectelor (SinPers). Avand în vedere faptul că strategiile avansate de cercetare din domeniul sistemelor e-Learning …

Read More »

Metode de extragere a informației din conținutul Web și furnizarea acesteia utilizatorului mobil

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Această lucrare descrie unele metode și aspecte practice, referitoare la prelucrarea și folosirea conținutului informațional oferit de Internet pentru utilizatorul mobil. Informațiile oferite acestuia trebuie să fie extrase, de multe ori, dintr-un conținut Web semistructurat, trebuie apoi să fie prelucrate și …

Read More »