Monthly Archives: februarie 2021

Crearea unei biblioteci SIMULINK pentru exploatarea rețelelor neuronale în identificare

Marius Kloetzer Dan Ardelean Octavian Păstrăvanu Facultatea de Automatică și Calculatoare lași Email: mkloetzer@ac.tuiasi.ro, adan@mail.dntis.ro, opastrav@ac.tuiasi.ro Rezumat: Este prezentată o bibliotecă de instrumente software performante, care extind utilizarea mediului Simulink în domeniul identificării bazate pe modele de tip rețea neuronală. Facilitățile nou create permit realizarea antrenării prin simpla operare cu …

Read More »

Clonarea informațională

Ion Ivan Paul Pocatilu Marius Popa Mihai Sacală Academia de Știinte Economice din București Rezumat: Se definește conceptul de clonare informațională pentru a stabili măsura în care diferite componente hardware și/sau software sunt reutilizate în alte sisteme de calcul și/sau sisteme de aplicații. Sunt prezentate diverse metode de identificare a …

Read More »

Arhitecturi pentru serviciile GIS bazate pe Web în comunități virtuale

Dr. mat. Angela Ioniță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București Rezumat: Structurat pe șapte secțiuni, acest articol prezintă mai întâi contextul de lucru, precizând că noua societate informațională se va baza pe conceptul de cetățean activ, motivat și istruit tehnologic, care va trăi în comunități virtuale de …

Read More »

Modelul termic liniar pentru o celulă de termomicroscopie

dr. ing. Cristian Dumitrache Universitatea “Valahia” Târgoviște Rezumat: Vom prezenta în acest articol rezultatele identificării și generării unui model termic liniar pentru prototipul unei celule de termomicroscopie lucrând în intervalul de temperatura 10°- 120° C. Rezultatele și concluziile vor servi pentru evaluarea ponderii diferitelor elemente constructive ale celulei în funcția …

Read More »

Sistem expert pentru autoacordarea optimală a buclelor de reglare automate

dr. ing. Mircea Andrei dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea Petrol-Gaze Ploiești Rezumat: Lucrarea descrie sistemul expert prototip, Expert AT, destinat autoacordării optimale a buclelor de reglare automate, sistem dezvoltat în cadrul grantului CNCSIS AT cod 221/2001. Cuvinte cheie: sistem expert, autoacordare optimală, buclă de reglare automată. Vizualizează articolul complet …

Read More »

Server QNX/CORBA de supervizare a unui modul de întreprindere virtuală

conf. dr. ing. Daniela Saru ing. Adrian Petcu gl. dr. ing. Daniel Merezeanu Universitatea “Politehnica” București saru@aii.pub.ro, pady@ss.pub.ro Rezumat: Lucrarea prezintă problemele legate de proiectarea și implementarea unui server cu dublu rol – supervizor și de integrare software – pentru un modul funcțional al unei întreprinderi virtuale. Tehnologia software utilizată …

Read More »

Modelarea incertitudinii într-un sistem expert

dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea Petrol-Gaze Ploiești Rezumat: Majoritatea aplicațiilor care necesită dezvoltarea unui sistem expert implică rezolvarea problemei incertitudinii specifice domeniului de expertiză. Funcționarea corectă a sistemului expert depinde, în bună măsură, și de soluția adoptată pentru rezolvarea acestei probleme. În lucrare, vom analiza principalele surse de incertitudine, …

Read More »

Starea de aglomerație a unei rețele

Cristian Lupu (caral@surf.ro) Andrei Hagiescu Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Romane Rezumat: Rețelele de interconectare sunt, de obicei, evaluate neglijând poziția originii. Articolul încearcă să reveleze aspecte interesante ale evaluării rețelelor, în special ale rețelelor neomogene, din punctul de vedere al localității de interconectare spațiale. Localitatea spațială este …

Read More »

Rolul sistemelor de management de cunoștințe în integrarea sistemelor informaționale de management de proiect

drd. ing. Cristina Niculescu Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială al Academiei Române Rezumat: Articolul introduce noua perspectivă a managementului de cunoștințe (KM) în contextul activităților de management de proiect (PM), desfășurate la nivelul organizațiilor virtuale: KM este văzut ca un proces ciclic, care implică trei activități intercorelate: creare, integrare …

Read More »

Proiectarea unui controller digital pentru o celulă de termomicroscopie utilizând Matlab/Simulink

prof. dr. ing. Cristian Dumitrache Universitatea Valahia Târgoviște Rezumat: Prezentăm în acest articol rezultatele proiectării unui regulator digital ce realizează funcția de regulator I-PD pentru o celulă de termomicroscopie [1]. Rezultatele sunt obținute utilizând pachetul de programe Matlab-Simulink [4]. Articolul urmează pașii: alegerea modelului termic al celulei prin identificare; proiectarea …

Read More »