Monthly Archives: februarie 2021

Sistem informatic pentru prezentarea unor cursuri interactive, la distanță (E-Learning)

dr. ing. Florin Hartescu drnd. mat. Florin Boboșatu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind elaborat un sistem informatic original, care permite prezentarea unor cursuri interactive, la distanță, exploatând facilitățile oferite de multimedia și Internet. Cuvinte cheie: …

Read More »

Vulnerabilitatea sistemelor în contextul Internet

Vasile Baltac Calea Floreasca Nr. 167, 72321 – București, România e-mail: Vasile.Baltac@softnet.ro Rezumat: Internet este, în devenire, cel mai mare sistem creat de om, un fenomen global și care accentuează globalizarea. Volumul de informație stocată și accesibilă pe Internet crește cu repeziciune. Aparent, rutările în acest ocean de informație ar …

Read More »

Către o economie a culturii și o infrastructură informațională intelectuală.
Studiu tematic preliminar

F. G. Filip Academia Română și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București Rezumat: Prezentul studiu dezvoltă o viziune privind convergența dintre evoluțiile instituțiilor culturale, depozitare de cunoștințe și de valori artistice (biblioteci, arhive, muzee) și cele ale tehnologiilor informatice și comunicațiilor, în contextul creat de inițiativele internaționale …

Read More »

Integrarea prototipurilor și a produselor GROUPWARE în activitatea organizațiilor virtuale

drnd. ing. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – Academia Română Email: ncristin@racai.ro; http//www.racai.ro/~ncristin Rezumat: Lucrarea are ca subiect dezvoltarea sistemelor TIC de colaborare distribuită, pentru facilitarea activității organizațiilor virtuale. Primul capitol face o prezentare istorică a acestor sisteme, din perspedtivă tehnologică și umană. Tehnologiile suport și modelele aplicațiilor de rețea pentru colaborare …

Read More »

Tehnologii de realizare a mediilor virtuale de învățare, bazate pe metodele și tehnicile multimedia, telematica, instrumentele Internet-ului și metodele pedagogice de tip “Problem Based Learning

prof. dr. mat. Maria Moise conf. dr. ing. Petru Naianu Bedros Universitatea AISTEDA I. C. Brătianu, București Rezumat: Lucrarea “Tehnologii de realizare a mediilor virtuale de învățare, bazate pe metodele și tehnicile multimedia, telematică, instrumentele Internet-ului și metodele pedagogice de tip “Problem Based Learning” prezintă câteva tehnologii care pot fi …

Read More »

Efectele lungimii finite a cuvintelor asupra filtrelor distribuite

conf. dr. ing. Ovidiu Radu Universitatea Politehnica București Rezumat: Un filtru recursiv, de viteză ridicată, se poate obține prin transformarea unui filtru original într-un filtru de ordin mai mare, utilizând o tehnică de calcul distribuită, cu predicție. Implementarea acestor filtre, prin cuvinte de lungime finită, poate duce la o anulare …

Read More »

Modele matematice pentru analiza și evaluarea riscului de mediu

drd. mat. Rădulescu Constanța Zoie Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București radulescu@u3.ici.ro Rezumat: Modelarea sistemelor de mediu este o problemă foarte dificilă datorită complexității sistemelor și a interacțiunilor pe care acestea le au cu diverse alte sisteme, interacțiune uneori greu de precizat. În articol, se prezintă două …

Read More »

Tehnologii Web aplicate: muzee virtuale

dr. ing. Laura Ciocoiu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București drd. ing. Costin Coșoiu ing. Emil Diculescu Universitatea Politehnica București Rezumat: Proiectul Tehnologii Web aplicate: muzee virtuale din România prezintă un model de generare a paginilor Web, ce compun muzeul virtual, organizate sub forma unei structuri ierarhice, …

Read More »

Sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare

dr. ing. Florin Stănciulescu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București sflorin@u3.ici.ro Rezumat: Se prezintă un sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare, folosind un calculator personal. Lucrarea pune în evidență arhitectura sistemului, modulele componente și interacțiunile dintre acestea. La baza procesului de simulare se află o …

Read More »

Sistem software de monitorizare în timp real, realizat prin integrare QNX, CORBA, WINDOWS

Conf. dr. ing, Daniela Saru Adrian Petcu Universitatea “Politehnica” București, Facultatea Automatică și Calculatoare saru@aii.pub.ro, pady@ss.pub.ro Rezumat: Lucrarea prezintă o parte dintre rezultatele activității de cercetare, desfășurate în cadrul unui proiect ce a avut drept scop studierea și implementarea mecanismelor de funcționare a unei întreprinderi virtuale, folosind ca instrument de …

Read More »