Monthly Archives: februarie 2021

Extinderea modelului arhitecturii sistemului de gestiune a reţelelor de telecomunicații

ș.l. dr. ing. Liliana Dobrică Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: Această lucrare este dedicată extinderii modelului arhitecturii sistemului pentru gestiunea rapoartelor problemelor din rețelele de telecomunicaţii. Posibilitatea realizării unui sistem de gestiune a rapoartelor problemelor din reţelele de telecomunicaţii, executabil pe orice platformă (Unix, Solaris, Windows) datorită tehnologiei Java, elimină …

Read More »

Poluarea armonică a reţelei de distribuţie a energiei electrice

Cosmin N. Popescu Constantin Rădoi Traian Manea Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Bucureşti Email: cnpo@elia.pub.ro, cradoi@elia.pub.ro, tman@alpha, imag.pub.ro. Rezumat: Lucrarea prezintă principalele avantaje, din care reiese necesitatea corecţiei factorului de putere. Se încearcă o caracterizare a transferului de putere într-o rețea formată din generator şi consumator. Astfel, se defineşte factorul …

Read More »

Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informațional specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)

drnd. mat. Gabriela Rodica Hrin Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: „Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informaţional, specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)” reprezintă denumirea proiectului care se derulează în cadrul contractului 70/1999 în programul RELANSIN. …

Read More »

Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European prin Concepte EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT. Rezumat publicabil al proiectului.
Etapa a 4-a – Realizare şi experimentare prototip

drnd. mat. Gabriela Rodica Hrin Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Proiectul “Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European, prin conceptele EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT”, realizat în cadrul contractului nr. 69/1999, care …

Read More »

Serviciu Online pentru Informaţie Geografică/Spaţială (SOLIG/S)

dr. mat. Angela Ioniţă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: SOLIG/S se adresează managementului de informaţie geografică. Limita principală a managementului de informaţie geografică este proliferarea diverselor tipuri de date, tehnologii GIS, GIS-uri şi aplicaţii. O astfel de diversitate este caracteristică unei dezvoltări rapide de …

Read More »

Reducerea numărului de nuanțe cromatice dintr-o imagine color

dr. ing. Ovidiu Grigore dr. ing. Octavian Grigore Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Imaginile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuanțe cromatice. Cum în aplicațiile practice (industria tipografică, industria textilă) acestea sunt foarte greu de obținut, este necesară reducerea acestora cu păstrarea calității imaginii iniţiale. În prezenta lucrare, este realizată o …

Read More »

Generarea automată a regulilor prin învăţare inductivă – Studiu comparativ

Mihaela M. Oprea Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Catedra de Informatică Rezumat: Succesul unui sistem expert depinde în bună măsură de existența unei baze de cunoştinţe complete, coerente şi neredundante. Generarea regulilor din baza de cunoştinţe se poate realiza cu ajutorul algoritmilor de învăţare inductivă. Lucrarea prezintă un studiu comparativ al aplicării …

Read More »

Localitatea de interconectare

Cristian Lupu Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: În articolul de faţă, se defineşte şi se abordează un principiu nou în construcția şi evaluarea rețelelor directe: localitatea de interconectare. Deşi principiul localității este folosit aproape la orice nivel al unui proiect de calculator, el nu este suficient …

Read More »

Reducerea erorii de rotunjire în aritmetica cu virgulă fixă

conf. dr. ing. Ovidiu Radu dr. ing. Alexandru Vasile Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Una din tehnicile utilizate pentru reducerea erorilor de rotunjire la filtrele digitale recursive o constituie reacția de eroare (RE). Aceasta corespunde faptului că evaluarea unui polinom prin metoda Hornor este echivalentă cu un filtru recursiv, de ordinul …

Read More »

Particularități ale unui sistem de comandă cu servomotor de C.C.

dr. ing. Octavian Grigore Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Comanda sistemelor de poziţionare cu ajutorul motoarelor pas cu pas şi a servomotoarelor de curent continuu, pentru a obține o mişcare incrementală precisă este, încă, un subiect de actualitate [9]. De obicei, acesta a fost abordat doar la sisteme cu dinamică lentă, …

Read More »