Monthly Archives: februarie 2021

Analiza unor algoritmi de acces pentru baze de date în reţele rapide

dr. ing. Ştefan Stăncescu ing. Traian Ştefănescu Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Este abordată problema performanţelor de timp de acces în masive de baze de date distribuite şi stabilirea de criterii de proiectare a acestora. Pornind de la schemele cu pompă de date Datacycle şi schema 2PL (Two Phases with Lock), …

Read More »

Sistemele interactive – prezentare din perspectivă istorică

drnd. ing. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – Academia Română ncristin@racai.ro; http://www.racai.ro/~ncristin Rezumat: Lucrarea tratează subiectul evoluției istorice a domeniului proiectării sistemelor interactive. După o succintă introducere în domeniul interacțiunii om-alculator, se prezintă paradigmele şi principiile de interacţiune, care stau la baza unei proiectări corecte, precum şi modelele utilizatorului şi sistemului. Etapele …

Read More »

Rolul ontologiilor într-un sistem multiagent pentru reingineria proceselor de afaceri

mat. Alexandra Gălătescu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă concluziile unei analize asupra necesităţii şi rolului ontologiilor într-o arhitectură pentru automatizarea reingineriei proceselor de afaceri, care să beneficieze de avantajele utilizării tehnologiei agenţilor software, în contextul globalizării şi al complexităţii lucrului în echipă. Ideea acestei …

Read More »

Determinarea unei hărți de manevrabilitate pentru o aeronavă de luptă

dr. ing. Octavian Grigore dr. ing. Ovidiu Grigore Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: În articol se tratează aspectul determinării unei hărţi de manevrabilitate prin proiectarea unui regulator robust pentru un sistem liniar, cu o dinamică rapidă şi cu perturbații. Pentru aceasta, se proiectează un algoritm de calcul al marginilor perturbaţiilor pentru …

Read More »

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a teoriei “rough-set” în asistarea deciziei din piața de capital

Rezumat:  În prezent, asistăm la pătrunderea tehnologiei informaţiei în cele mai diverse sfere ale activității umane, cum ar fi manageriale, economice, sociale, științifice, inginereşti etc. Rentabilitatea acestor sisteme depinde, pe de o parte, de metodele şi tehnicile folosite în modelarea diferitelor activităţi, fenomene sau procese din lumea reală, iar, pe …

Read More »

Modalităţi evoluate ale interacțiunii om-calculator

drnd. ing. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – Academia Română ncristina@racai.rom; http//www.racai.ro~cristina Rezumat: Lucrarea prezintă câteva modalități evoluate ale interacțiunii om-calculator. Prima parte este dedicată sistemelor pentru interfețe inteligente; definirea lor, descrierea componentelor unui astfel de sistem şi amplasarea acestora într-un model generic funcțional. În partea a doua a lucrării, sunt oferite …

Read More »

Reţele ortogonale

Cristian Lupu Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: Prezentăm într-un mod sistematic, de la simplu la complex, principalele rețele ortogonale. Se porneşte de la sistemul de numerație în bază multiplă şi se continuă cu reprezentările algebrice şi grafice ale lanţului, hipergrilei, hipercubului binar, hipergrilei generalizate, torului, hipertorului, …

Read More »

Clasificarea formelor plane utilizând distanţe sintactice

dr. ing. Ovidiu Grigore dr. ing. Octavian Grigore Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: În lucrare sunt prezentate metode de clasificare sintactice, bazate pe compararea cu modele (“matching”). În general, formele plane (caractere, imagini de obiecte etc.) au o alcătuire complexă, care, într-o abordare globală de tip statistic, conduc la discriminări …

Read More »