Monthly Archives: februarie 2021

Evaluarea consistenței unui limbaj de interacțiune om-calculator cu ajutorul
modelelor conexioniste

dr. ec. Costin Pribeanu drnd. mat. Laurenţiu Leuştean Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Confirmarea ipotezei că uşurinţa în învăţare este dependentă de consistenţa limbajului, se poate face pe cale experimentală, testând diferite variante ale aceleiași sarcini de lucru. O modalitate mai puțin costisitoare este utilizarea unei …

Read More »

Chioșc bazat pe informație geografică, destinat informării cetățeanului

dr. mat. Angela Ioniță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Vom numi produs geoinformatic, orice produs-program care utilizează informaţie geografică, tehnologie GIS pentru a îmbunătăți procesul de decizie din diferite domenii: administrație publică, statistică, agricultură, transporturi, planificare teritorială/regională, mediu, managementul situațiilor cu risc ridicat etc. sau, pur …

Read More »

Extragerea structurii din colecții de date fuzzy: concepte metrice și consecințe algoritmice

dr. ing. Vasile Georgescu Universitatea Craiova e-mail: vgeo@central.ucv.ro Rezumat: Abstragerea sensului din masa amorfă a datelor de observaţie presupune elaborarea unor tehnici avansate, prin care să fie scoase la lumină structurile cognitive latente. Asemenea metode, de natură esențial inductivă, ilustrează faptul că statistica şi analiza datelor multidimensionale reprezintă principalul contributor …

Read More »

Informatizarea laboratoarelor acreditate

dr. ing. Anca D. Ioniţă dr. ing. Traian lonescu Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Articolul abordează problematica informatizării unui laborator acreditat, reflectând stadiul actual pe plan mondial şi putând fi util laboratoarelor de încercări din ţară, care stabilesc o strategie de informatizare pe termen lung sau scurt, sau care folosesc deja …

Read More »

Teoria mulțimilor fuzzy: aplicabilitate în energetică

ing. Daniela Andone dr. ing. Radu Dobrescu dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă aplicații ale tehnologiei fuzzy în conducerea, proiectarea, operarea şi managementul proceselor energetice. Articolul include o expunere a elementelor fundamentale ale teoriei mulțimilor fuzzy. Sunt prezentate aplicaţii bazate pe tehnologia fuzzy în controlul …

Read More »

Limbajul de descriere a modelului morfologic

ing. Cristian Dumitrescu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: În lucrare se descrie sistemul MORPHO-2, sistem proiectat în scopul gestiunii lexicoanelor monolingve şi a manipulării on-line a proceselor lexicale. Se asigură independenţa între limbaje (cu caracter preponderent flexionar) prelucrate şi mediu work-bench, de dezvoltare a dicționarului. Cuvinte …

Read More »

Ontologia planificării producţiei

drnd. ing. Ofelia Vasilescu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol, vom prezenta un cadru general de configurare a aplicaţiilor de conducere a proceselor de producție. Acest cadru este utilizat ca bază pentru structurarea şi simplificarea procesului de construire a modelelor bazate pe restricții …

Read More »

Conceptul de democraţie electronică

dr. mat. Angela Ioniţă dr. ec. Costin Pribeanu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Acest articol îşi propune: să definescă mai bine conceptul de democraţie electronică, în contextul actual de dezvoltare al României, să propună un cadru tehnologic pentru crearea şi dezvoltarea unui “spaţiu public deschis” bine …

Read More »