Monthly Archives: februarie 2021

Modele standardizate de gestiune a rețelelor

dr. ing. Liliana Dobrică dr. ing. Daniela Saru Universitatea Politehnica, Bucureşti Rezumat: Scopul acestui articol este de a analiza conceptele de bază pentru modelarea standardizată a aplicaţiilor de gestiune a rețelelor de interconectare deschise OSI. În general, pentru sistemele de gestiune, se dezvoltă standarde care structurează și modelează informaţiile astfel …

Read More »

Asupra indicatorilor de stare a factorilor de mediu

dr. ing. Mariana Marinescu Universitatea Tehnică de Construcții, Bucureşti email: mariana@hidro.utcb.ro Rezumat: Lucrarea propune, pornind de la o definiţie acceptată a mediului și a conceptului de indicator, două clasificări ale indicatorilor de stare a factorilor de mediu, în funcţie de obiectivele şi/sau scopurile principale ale analizei sau cercetării efectuate. Pe …

Read More »

EQUATIONS – un posibil răspuns la probleme de optimizări și nu numai

ing. Th. Bălan ing. A. Buzuloiu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti email: thfbalan@u3.ici.ro adelab@gteam.ici.ro Rezumat: Această lucrare încearcă să aducă în atenţia cititorilor câteva aspecte semnificative din domeniile informaticii, matematicilor aplicate în ştiinţa calculatoarelor și din teoria sistemelor, toate aceste elemente contopindu-se într-un produs de informatică aplicată: …

Read More »

Un instrument software pentru selecţia proiectelor de cercetare-dezvoltare

mat. Constanța Zoie Rădulescu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti email: radulescu@u3.ici.ro Rezumat: În articol este prezentat un instrument sofware pentru asistarea deciziei în procesul de selecţie a proiectelor de cercetare dezvoltare (C-D) ţinând cont, în principal, de criterii de evaluare prestabilite și de evaluări făcute de …

Read More »

De la valori proprii la pseudospectre

Diana Sima Facultatea de Matematică “Universitatea” Bucureşti Rezumat: Această lucrare conţine o prezentare concisă a celor mai importante cunoştinţe legate de abordarea clasică a problemei valorilor proprii, dar şi a celor din ramura mai tânără a pseudospectrelor. Viziunea teoretică, matematică, asupra subiectelor propuse, se îmbină cu elemente legate de partea …

Read More »

Tehnici de prelucrare a imaginilor digitale

ing. Eduard Nichel MEDIATEL DATA SRL, Bucureşti Rezumat: Această lucrare tratează deformarea imaginilor digitale şi tehnicile de “morphing”, prezentând un algoritm de “morphing”. Deformarea imaginilor digitale este un domeniu în procesarea imaginilor, care a dezvoltat tehnicile necesare proiectării texturilor şi “morphing”’-ului 2D. Cuvinte cheie: deformarea imaginilor, “morphing”, texturi, algoritm. Vizualizează …

Read More »

Logica acţiunii, programele şi conflictele interumane

Prof. Cornel Popa Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Articolul ține de domeniul praxiologiei formale sau al logicii acțiunii. În primele două capitole, sunt utilizate concepte din logica acțiunii (situație acțională, scop, mijloc, directivă practică, acte elementare şi acte compuse etc.) pentru a construi modelele logice ale activităților umane, orientate spre scopuri …

Read More »

Sistem tutorial – un salt în logica fuzzy

as. ing. Alexandru Șerbănescu ing. Alexandru Popa Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind prezentat un tutorial conceput în scopul însuşirii rapide a logicii fuzzy cu ajutorul facilităților oferite de multimedia și Internet. Sunt prezentate de asemenea câteva din principiile care stau …

Read More »

Sisteme dinamice hibride – o discuţie introductivă. Partea II: Abordări în modelarea
sistemelor hibride

Dr. ing. Simona Iuliana Caramihai Dr. ing. Virginia Ecaterina Oltean Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: În sens generic, un sistem hibrid (SH) este caracterizat, în mod generic, de interacțiunea dinamicilor continue cu dinamici cu evenimente discrete. Analiza, evaluarea şi conducerea proceselor hibride presupune utilizarea unor tehnici specifice, rezultate din combinarea celor …

Read More »