Monthly Archives: februarie 2021

Aplicaţii ale algoritmilor genetici în teoria transmisiunii informaţiei, prelucrarea imaginilor şi
în ergonomie

Prof. dr. ing. Vasile Buzuloiu, Prep. ing. Constantin Vertan Universitatea “Politehnica” Bucureşti Rezumat: Deşi conceptul de algoritm genetic a fost introdus la mijlocul anilor `70 de Holland, multă vreme acesta a trecut neobservat. Extinderea interesului cercetărilor în domeniu s-a manifestat cu precădere în ultimii ani, impulsionat mai ales de spectrul …

Read More »

Sistem de monitorizare şi de diagnoză în timp real pentru surse de putere din centrale fotovoltaice

ing. Dan Buzuloiu, ing. Theodor Bălan, ing. Adela Buzuloiu, Florin Gladcenco, ing. Vasile Uță Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Folosirea unei noi generaţii de sisteme de monitorizare şi diagnoză pentru timp-real este o cerință esențială pentru cercetarea şi operarea în domeniul centralelor fotovoltaice de putere medie-mare. Articolul descrie dezvoltarea …

Read More »

SSD şi SE integrate pentru conducerea producției

drnd. ing. Alexandru Dan Donciulescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Datorită unei percepții insuficient de clare asupra noțiunii de SSD, constatată de autor nu numai la utilizatorii, dar și la producătorii de software de aplicație, se face mai întâi o prezentare a esenței SSD, în viziunea unei şcoli cu …

Read More »

Sisteme evoluate pentru asistarea deciziei. Tehnologii inteligente şi impactul lor asupra îmbunătățirii calităţii deciziei

drnd. ing. Ion Leon Bațachia Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul se constituie ca un articol pregătitor pentru articolele care urmează în prezentul număr al revistei, făcând și prezentarea cadrului, derularea şi concluziile unei manifestări organizate de CTT-SSD cu tematica din titlu, manitestare în urma căreia au rezultat în …

Read More »

Unele aspecte privind entitățile de bază ale sistemului de informaţie pentru cadastru general şi publicitate imobiliară

mat. Angela loniță ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În cadrul acestui articol, se face o prezentare succintă a unor aspecte privind definirea entităţilor de bază ale sistemului de informaţie al cadastrului general şi al publicității imobiliare (CGPI). Obiectivul propus este de a semnala unele inconsistențe din …

Read More »

Partiţionarea dinamică a spaţiului de traversare a bazelor de date grafice

Dr. ing. Felicia Ionescu Simultec S. A. Bucureşti Rezumat: Lucrarea evidențiază condiţiile de reprezentare a bazelor de date grafice din aplicaţiile de sinteză de imagine, care să permită exploatarea eficientă, prin partiționarea dinamică a Spațiului de traversare a acestora, în arhitecturi paralele. Domeniul în care are loc partiționarea dinamică este …

Read More »

Asupra deblocărilor mesajelor existente în rețea

mat. Marius Mincă Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În cele ce urmează, vor fi definite tipurile de mișcări (mutări) ce pot exista într-o rețea, precum şi definiţia generală de controlor (supraveghetor) cu ajutorul căruia se pot evita blocările în rețea. Vor fi prezentate două metode de rezolvare: una structurată …

Read More »