Monthly Archives: ianuarie 2021

Aspecte cheie în Geospatial Data Mining

dr. Angela Ioniță Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Informatică — ICI București Rezumat: Organizat în patru capitole, acest articol este un rezumat al Raportului Tehnic 630/2, elaborat în mai 2002, în cadrul Proiectului INTAS nr. 397: DATA MINING TECHNOLOGIES AND IMAGE PROCESSING: THEORY AND APPLICATIONS. În primul capitol, sunt prezentate …

Read More »

“Manualul ITS” – o sursă de informații privind sistemele inteligente de transport

Gabriela Rodica Hrin Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București Prin Programul AMTRANS – “Amenajarea Teritoriului și Transporturi” – program național de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, în cadrul contractului 1C09/2001 s-au elaborat: “Îndrumarul privind sistemele inteligente de transport”, care oferă o viziune generală strategică, tehnologică și …

Read More »

Simularea unei acționări cu motoare de c.c.

dr. ing. Octavian Grigore ing. Barbelian Mihai Rezumat: În prezent, apariția unor procesoare puternice (în special a procesoarelor numerice de semnal) a permis realizarea unor sisteme de acționare electrică, deosebit de performante și fiabile. Un Sistem de Acționare Electrică (SAE) reprezintă un ansamblu de elemente conectate în vederea atât a …

Read More »

Utilizarea programului Simulink pentru studierea caracteristicilor unui termostat realizat cu un modul termoelectric de răcire Peltier

dr. ing. Cristian Dumitrache Universitatea “Valahia” Târgoviște Rezumat: Acest articol prezintă o succesiune de modele Simulink, ce permit studierea caracteristicilor unui termostat pentru temperaturi joase. Elementul de execuție este un modul termoelectric de răcire (TEC) Peltier, al cărui model Simulink este validat prin comparație cu datele de catalog (Melcor: CP …

Read More »

Evoluția Standardizării în Comunicații Wireless

drd. ing. Ștefan Mocanu Universitatea Politehnica – București smocanu@rdslink.ro Rezumat: Articolul prezintă aspecte de bază ale comunicațiilor wireless, oferind o analiză comparativă a celor mai utilizate standarde, protocoale și tehnici folosite în acest domeniu deosebit de actual, aflat într-o continuă dezvoltare și perfecționare. Sunt abordate aspecte precum caracteristici funcționale, performanțe, …

Read More »

Certificarea produselor program prin amprente

Ion Ivan Cosmin Apostol Academia de Studii Economice Rezumat: Producția software presupune elaborare de proceduri și reutilizare de componente. Procesele de dezvoltare software original necesită cheltuieli deosebit de mari. Lucrarea își propune identificarea produselor – program originale, care îndeplinesc o serie de caracteristici de calitate. Se definește amprenta software. Sunt …

Read More »

Arhitectura unui sistem de recunoaștere a caracterelor scrise de mână

dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Catedra de Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă arhitectura unui sistem de recunoaștere a caracterelor scrise de mână, sistem dezvoltat în cadrul proiectului de cercetare INFOSOC, contract nr. 58/2002. Cuvinte cheie: recunoașterea formelor, recunoașterea caracterelor scrise de mână. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU …

Read More »

Laborator virtual multidisciplinar destinat învățământului tehnic universitar

stud. Mircea Nedelcu conf. dr. ing. Daniela Saru razvanf@ici.ro Universitatea Politehnica București mirceaned@kro, saru@aii.pub.ro Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele obținute în activitatea de proiectare și de implementare a unui laborator virtual, cu caracter multidisciplinar, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității “Politehnica” București. Sunt discutate conceptul de laborator virtual …

Read More »

Managementul cunoștințelor în ingineria concurentă

ing. Răzvan Filimon razvanf@ici.ro Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Este prezentat sistemul de inteligență artificială, Cyc, orientat pe prelucrarea cunoștințelor. Sunt prezentate componentele Cyc: baza de cunoștințe, limbajul de reprezentare a cunoștințelor, motorul de inferență, modulul de prelucrare a limbajului natural, instrumentele de interfață, magistrala semantică …

Read More »

Sisteme europene de informare privind aparatele electrice eficiente din punct de vedere energetic

Rezumat: Lucrarea de față face parte dintr-un set de lucrări destinate promovării pe piața europeană a aparatelor electrice (aparatura electrocasnică, aparatura electronică, echipamente de birotică) eficiente din punct de vedere energetic. Reducerea consumului de energie electrică în locuințe și birouri contribuie Ia scăderea emiterii de dioxid de carbon, având astfel …

Read More »