Monthly Archives: ianuarie 2021

Limbajul CYC (CYCL) și limbajul natural

Mironela Pîrnău mironela@yahoo.com Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” București Rezumat: Informațiile computerizate sunt stocate în multe forme, incluzând datele structurate (baza de date), semistructurate (foi de calcul, pagini WEB) și nestructurate (fișiere de tip text sau câmpuri de text). Cyc poate transforma aceste informații în cunoștințe utile. Cyc tratează fiecare înregistrare …

Read More »

Aplicarea în domeniul oncologiei medicale a metodei VaR de evaluare a riscului

Gabriel-Cristian Ene egabi@dbspital.valahia.ro Spitalul Județean Târgoviște Rezumat: În lucrare, se prezintă unele rezultate ale cercetării științifice proprii privind EXTINDEREA metodei VaR (de evaluare a riscului) din domeniul financiar-bancar în domeniul oncologiei medicale. Studiul fundamentelor teoretice ale acestei metode conduce la ideea că metoda VaR nu depinde de domeniul aplicației bancar-financiar, …

Read More »

Sistem experimental de asistare a deciziilor

Rezumat: Scopul articolului este de a prezenta un subsistem dintr-un model de sistem experimental de asistare a deciziilor, bazat pe tehnologii Web destinat în principal companiilor mari, băncilor, holdingurilor etc. Sistemul poate fi accesat prin Internet folosind un browser (Internet Explorer.,Netscape etc.) care permite interogarea sistemului central de date, sistem …

Read More »

Ortogonalitatea programelor C++ software mining

Academia de Studii Economice, București Rezumat: Se prezintă conceptul de ortogonalitate pentru entități text. Se construiesc indicatori de măsurare a ortogonalității. Se utilizează indicatori pentru măsurarea ortogonalității programelor scrise în limbajul C++. Se analizează influența măsurării ortogonalității asupra creșterii calității programelor C++. Rezultatele sunt bazate pe utilizarea de software destinat …

Read More »

Contribuții privind evaluarea riscului tehnic și bancar

Narcis Cătălin Beciu contact@selas.ro Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești Rezumat: Lucrarea propune o tratare și rezolvare unitară prin aplicarea teoriei jocurilor și teoriei grafurilor, a problemei evaluării riscului tehnic și a riscului bancar la acordarea creditelor. Este dată o caracterizare axiomatică a măsurii riscului într-o viziune sistemică a problemei. …

Read More »

Contribuții privind modelarea și controlul procesului de servire a clienților bancari

Radu-George Anghel e-mail: anghel.radu@gmail.com Universitatea Politehnica București Rezumat: În lucrare, se prezintă unele rezultate ale cercetării științifice proprii privind modelarea și simularea sistemelor de servire a clienților din domeniul financiar-bancar. Specificul acestor sisteme de servire din domeniul bancar constă în asocierea fenomenului de risc și finalizarea servirii clienților prin evaluarea …

Read More »

VOIP și comunicații multimedia: Platforma MCS 5100

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Dacă în prima parte a dezvoltării sale Internetul s-a bazat pe comunicațiile asincrone (cum ar fi email-ul și transferurile de date), în cea de a doua s-a introdus noțiunea de comunicație interactivă între utilizatori, care a pemis integrarea oricărui …

Read More »

Evaluarea abordărilor serviciilor Web pe platformele J2EE și .Net

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Emanuel Anghel, Mihaela Tomescu, Daniel Savu, Marilena Iuliana Iliescu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București Rodica.Hrin@ici.ro Pentru efectuarea unei evaluări comparative a abordărilor serviciilor Web pe platforma J2EE furnizată de Sun Microsystems și respectiv pe platforma .Net furnizată de Microsoft, au …

Read More »

Recunoașterea caracterelor scrise de mână

dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea Petrol-Gaze Ploiești Rezumat: Dezvoltarea unor interfețe inteligente, care să permită recunoașterea on-line sau off-line a caracterelor scrise de mână, reprezintă o direcție prioritară a inteligenței artificiale, în contextul apariției unor noi aplicații generate de tehnologia mobilă. Lucrarea prezintă principalele metode de recunoaștere, utilizate la …

Read More »

Clonarea bazelor de date

Ion Ivan Silviu Niculescu Cătălin Boja Academia de Studii Economice, București Rezumat: Operația de clonare informatică este descrisă în general pentru software. Articolul de față își propune să dezvolte tipologiile clonării bazelor de date și să prezinte o aplicație de clonare a bazei de date a contractelor economice. Se efectuează …

Read More »