Monthly Archives: decembrie 2020

Sistem electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal la nivelul terminalelor – Funcțiile sistemului

Gabriela Rodica Hrin Institutul Național de Cercetare — Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere, realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, a implementat două tipuri de funcțiuni, unele orientate spre administrarea sistemului care asigură fiabilitatea, flexibilitatea și …

Read More »

Sistem electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal la nivelul terminalelor – Caracteristicile sistemului și mesajelor EDIFACT implementate

Gabriela Rodica Hrin Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: O nouă abordare a sistemului informațional, specific transportului multimodal de marfă la nivelul terminalelor de containere, a reprezentat o direcție de cercetare avansată la nivel național, desfășurată în cadrul contractului RELANSIN 1624/2001. Deși proiectul a început …

Read More »

Portofoliu de sisteme informatice

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București 1. Introducere Domeniul transporturilor reprezintă ținta unor cercetări și dezvoltări tehnologice, efectuate în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București, în colaborare cu alte unități de cercetare sau centre universitare din țară și, respectiv, din străinătate …

Read More »

Generalități despre Macromedia FLASH

Mironela Pîrnău Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București Rezumat: În lucrare se prezintă generalități despre programul MacroMedia Flash, care este cel mai utilizat program pentru crearea animațiilor ce pot fi introduse într-o pagină Web. Programul MacroMedia Flash a fost conceput și utilizat ca software de desenat. În timp, programul a evoluat …

Read More »

Platforma de furnizare servicii pentru sprijinirea interacțiunii multimodale între mediile în continuă evoluție ale lanțului de furnizare produse – HERMES

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Emanuel Anghel, Adrian David, Mihaela Tomescu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București Rezumat: În cadrul proiectului „Platforma de furnizare servicii pentru sprijinirea interacțiunii multimodale între mediile în continuă evoluție ale lanțului de furnizare produse – HERMES”, ICI, în calitate de partener al consorțiului …

Read More »

Procedură de sortare a termenilor din numărătorul și numitorul funcției de circuit în formă redusă

Mihail Dumitrache Universitatea “Politehnica” București Rezumat: În proiectarea circuitelor electrice și electronice, adesea, este mai convenabil ca laturile circuitului să fie descrise prin șiruri de simboluri, iar rezultatul analizei să fie obținut sub forma unei expresii algebrice depinzând de timp sau frecvență și de parametrii simbolici ai circuitului. Această informație …

Read More »

Analizele timp – frecvență din clasa Cohen

Cătălin Dumitrescu Universitatea Politehnică București Rezumat: În acest articol sunt abordate câteva elemente de analiză bidimensională a semnalelor, în scopul identificării parametrilor acestuia, utilizând reprezentările pătratice din clasa Cohen. Acestea permit analiza semnalelor, urmărind două grade de libertate (timpul și frecvența) în distribuirea energiei semnalului de-a lungul axelor timp și, …

Read More »

Asupra termenului de minerit de date (Data Mining)

Angela Ioniță Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, Academia Română Rezumat: Mineritul de date (data mining) s-a dezvoltat ca o consecință a disponibilizării marilor rezervoare de date. Colectarea datelor în diverse formate de digitizare a început în anii ’60 permițând o analiză retrospectivă a datelor prin intermediul calculatorului. Bazele de …

Read More »

Reingineria entităților text

Academia de Studii Economice, București Rezumat: Se definește conceptul de reinginerie a entităților text și se evidențiază caracteristicile acestuia. Sunt prezentate rezultatele în care se concretizează procesele de reinginerie a entităților text. Sunt enumerate principiile care stau la baza derulării proceselor de reinginerie. Sunt prezentate și exemplificate diverse categorii de …

Read More »

Managementul riscului prin analiza multidimensională a datelor

Rădulescu Constanța Zoie Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Lucrarea prezintă un model multidimensional de organizare a datelor și  analiză de tip OLAP (prelucrare analitică on line) pentru managementul riscului de poluare a apei în industria textilă. Se descriu, mai întâi, etapele necesare a fi rezolvate într-un …

Read More »