Monthly Archives: decembrie 2020

Calibrarea aplicațiilor informatice

Ion Ivan Cosmin Ivan Mihai Marinescu Catedra de Informatică Economică, A.S.E. – București Rezumat: Articolul prezintă concepte de bază pentru software, aplicații web și calibrarea bazelor de date. Se prezintă, de asemenea, modele de calibrare, bazate pe cost, precum și cerințele de calibrare. Subiectele următoarelor articole sunt: Calibrarea bazelor de …

Read More »

Algoritmi de planificare a execuției proceselor

Radu Constantinescu Academia de Studii Economice, București Rezumat: Metodele matematice pentru planificarea execuției proceselor reprezintă nucleul activității de planificare. De la caz la caz, pot fi propuse diverse metode matematice de planificare, pentru a satisface cât mai bine cerințele de bază, pentru funcționarea sistemului, referitoare la executarea cât mai rapidă …

Read More »

Arhitectura sistemelor deschise

Dragoș Oprișan Academia de Studii Economice, București Rezumat: Arhitectura sistemelor deschise încorporează foarte multe tehnologii diferite, înlănțuite, cum ar fi: un limbaj de comandă (sau shell-ul utilizatorului); aplicații incluzând utilitare și instrumente de dezvoltare; servicii pentru aplicații (managementul fișierelor directoarelor, fire de tipărire etc); servicii de sistem (operații ale lui …

Read More »

Determinarea valorii unei opțiuni de tip european

Lect. Sorin Manole Universitatea “Constantin Brâncoveanu” Pitești Rezumat: Articolul este destinat modelului Black-Scholes, utilizat pentru determinarea valorii unei opțiuni. În prima parte, se definesc procesele stocastice și mișcările browniene, se formulează ipotezele de lucru și se dă ecuația stocastică definind evoluția unui activ financiar. În continuare, se prezintă lema lui …

Read More »

Conducerea inteligentă a proceselor de tratare a apei reziduale

Aurelia-Florinela Cosmescu Institutul Național de Cercetare — Dezvoltare în Informatică, ICI București (reli@std.ici.ro) Rezumat: Procesul de tratare cu nămol activat este cel mai cunoscut proces de tratare a apei reziduale și constituie o provocare pentru sistemele de conducere a proceselor deoarece este neliniar, variază în timp, are o dinamică destul …

Read More »

Modelarea UML și experimentarea unor probleme de concurență

Conf. dr. ing. Anca Daniela Ioniță ing. Mircea Claudiu Plăișanu Universitatea “Politehnica” București ancai@mag.pub.ro Rezumat: Articolul prezintă un mediu integrat, ce permite studierea unor probleme clasice de concurență, oferind pentru fiecare descrierea și modelul orientat pe obiecte în limbajul UML (Unified Modeling Language), precum și posibilitatea de rulare cu modificarea …

Read More »

Arhitecturi recurente neurofuzzy pentru conducerea proceselor neliniare

Rezumat: În această lucrare, se prezintă o nouă arhitectură de rețea recurentă neuro – fuzzy, pentru a construi modele de predicție pe un orizont extins, în vederea proiectării unor structuri de conducere predictivă, a proceselor neliniare. În fiecare regiune din domeniul de operare, se identifică un model liniar local, de …

Read More »

Vectorii Societății Cunoașterii*

Prof. dr. Doina Banciu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Articolul prezintă preocupările Uniunii Europene pentru asigurarea accesului la informația digitală a tuturor cetățenilor și, implicit, pentru formarea unei culturi a informației și comunicării. Sunt prezentate, succint, documente ale Uniunii Europene și obiectivele lor principale. …

Read More »

Sistem de comerț electronic pentru produse și servicii dedicat domeniului standardizării naționale

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București În cadrul programului național de cercetare, dezvoltare și inovare INFRAS, prin contractul 96 /04.11.2001, a fost realizat „Sistemul de comerț electronic pentru produse și servicii specifice standardizării și calității E – comerț – PSSC”. Sistemul oferă organismului național de standardizare …

Read More »

Sistem electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal la nivelul terminalelor. Dialogul utilizatorului cu sistemul

Gabriela Rodica Hrin Lucian Emanuel Anghel Institutul Național de Cercetare — Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere (GeCoTraM), realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, oferă o interfață prietenoasă atât administratorului pentru asigurarea bunei funcționări a sistemului, …

Read More »