Monthly Archives: decembrie 2020

Demitizarea interfeţelor în Programarea Orientată Obiect

Dragoş NICOLAU Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București dragos.nicolau@ici.ro Rezumat: Lucrarea de faţă are drept scop prezentarea unui ansamblu de consideraţii gîndite (destinate) să clarifice noţiunea de “interfaţă” – un instrument remarcabil în dezvoltarea software, care, însă, riscă să rămînă, în mod oneros şi nedrept, un …

Read More »

Utilizarea tehnicilor de analiză a datelor în procesul de identificare a evaziunii fiscale

Dragoș-Cătălin BARBU Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică bcatalin_ro@yahoo.com Rezumat: La nivel macroeconomic puterea de analiză a datelor și a informațiilor digitale de natură fiscală joacă un rol esențial în implementarea strategiilor economice. Volumul mare de date zilnice rezultate în timp real la nivel național prin transmiterea …

Read More »

Evaluarea multidimensională a riscurilor infrastructurilor critice spațiale: factorul uman

Marius Eugen OPRAN1,2, *Olga BUCOVEȚCHI2, Ulpia Elena BOTEZATU1, 2, Radu D. STANCIU2 1 Agenția Spațială Română 2 Universitatea “Politehnica” din București marius.opran@rosa.ro; ulpia.botezatu@rosa.ro; radu.stanciu@upb.ro *Corresponding author: Olga BUCOVEȚCHI olga.bucovetchi@upb.ro Rezumat: Lucrarea prezintă unele riscuri din spațiul cosmic, elaborând un profil de risc pentru infrastructurile critice spațiale, prezentând pe scurt problema …

Read More »

Alzheimer assistant: a mobile application using Machine Learning

Nahla ALJOJO1, Reem ALOTAIBI2, Basma ALHARBI3, Areej ALSHUTAYRI3, Amani Tariq JAMAL4, Ameen BANJAR1, Mashael KHAYYAT1, Azida ZAINOL5, Abrar AL-ROQY1, Rahaf AL-MAGRABI1, Taghreed KHALAWI1, Sarah AL-HARTHI1 1 College of Computer Science and Engineering, Information system and Technology Department, University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia nmaljojo@uj.edu.sa, abanjar@uj.edu.sa, mkhayyat@uj.edu.sa, Abfa95@hotmail.com, rahafalmagrabi@gmail.com, To0ota.kh.2020@gmail.com, alharthisarah97@gmail.com …

Read More »

Tendințe în dezvoltarea portalurilor grid

ing. Cristian Popescu (cristian@racai.ro) Institutul de Cercetări în Inteligența Artificială, Academia Română Rezumat: Acest articol a fost structurat în cinci secțiuni. Prima secțiune cuprinde definirea termenilor utilizați pe parcursul întregului articol și o descriere a contextului general. Ea este urmată de formularea unor cerințe pentru dezvoltarea unui mod de accesare …

Read More »

Tendințe în dezvoltarea Societății Informaționale. Aspecte privind managementul de
Informație Geografică

dr. Mat. Angela Ioniță Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, Academia Română Rezumat: Acest articol este o sinteză a activităților desfășurate în ultimii ani în dezvoltarea Societății Informaționale la nivel european, dar și în dezvoltarea Societății Informaționale Globale și a materialelor rezultate. Fără a avea pretenția de originalitate, acest articol …

Read More »

Webliografia: un nou concept, o nouă provocare

Rezumat: Articolul prezintă un nou concept care face parte din teoria informării pentru bibliotecari, în contextul Societății Informaționale. Webliografia este un exemplu despre schimbarea rolului bibliotecarilor noștri în rețeaua informațională. Cuvinte cheie: Internet, Webliografia, information provider of the Web, evaluation criteria of the webliography elaboration, webliography frame. Vizualizează articolul complet …

Read More »