Monthly Archives: noiembrie 2020

Spre o definire a localității de grup. Măsuri ale simetriei

Cristian Lupu (caral@surf.ro) Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: Datorită progresului tehnic, a devenit posibil un nou tip de calcul: calculul bazat pe locație (location-aware sau location-based computing). Acest tip de calcul a făcut posibile aplicații care își determină locația și își modifică parametrii, interfețele utilizator și …

Read More »

Ortogonalitatea alfabetelor

Academia de Studii Economice, București Rezumat: Se defineşte conceptul de ortogonalitate a textelor. Sunt evidențiate structurile sintactice care formează entitățile text. Pentru alfabetele considerate în analiza ortogonalității, se construieşte un sistem de referință. Măsura în care simbolurile alfabetelor cifrelor romane, slav și grec sunt diferite este evidențiată prin intermediul metricilor …

Read More »

Contribuția Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI în definirea modelului platformei logistice a TBNI pentru transportul internațional multimodal în zona București Nord de concentrare-distribuție a mărfii

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Emanuel Anghel, Mihaela Tomescu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București Rezumat: În cadrul proiectului “Platforma logistică pentru transportul internațional multimodal în zona de concentrare-distribuție București Nord”, ICI, în calitate de partener al consorțiului proiectului, a definit un model de platformă logistică …

Read More »

Tehnica CSS folosită în realizarea unui portal educațional

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București „Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație” (Nicolae lorga) Rezumat: Scopul principal al articolului este de a prezenta unele rezultate ale cercetării obținute în cadrul proiectului PN 03 13 07 04, care a avut ca obiectiv principal identificarea …

Read More »

Sistem robot educațional de navigare

Mihaela M. Oprea Nicolae Aldea Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești Rezumat: Testarea eficienței diferiților algoritmi de navigare, de invățare automată, aplicați în domeniul roboticii mobile implică primul pas în utilizarea unor sisteme robot de tip educațional, urmând ca într-o etapă ulterioară algoritmii să fie testați pe sisteme robot comerciale. …

Read More »

Maximizarea fluxului în rețelele maritime de transport

Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele testării prin simulare pe calculator a unor procedee propuse pentru alegerea traseului și evaluarea costului transportului pe una din rutele alese pe baze euristice. Scopul aplicațiilor din acest paragraf este de a face posibilă o comparație între modelele grafo-analitice (de tip Ford și RPt) …

Read More »

Model de creștere economică Ramsey

Neculai Andrei Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Prezentăm modelul de creștere economică Ramsey, precum și reprezentarea și solutia acestuia în limbajul GAMS. Cuvinte cheie: Ramsey, creștere economică, GAMS. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Neculai Andrei, Model de creștere economică …

Read More »