Monthly Archives: octombrie 2020

Proiectare orientată spre domeniu şi dezvoltare orientată spre mashup bazate pe Open Source
Java Metaframework pentru dezvoltarea de software Web pragmatică, fiabilă şi sigură:
Prezentare generală

http://www.ict-romulus.eu, http://romulus.ici.ro Rezumat: Această lucrare constituie o prezentare a proiectului european Romulus. Proiectul oferă o metodologie adecvată pentru dezvoltarea de aplicaţii bazate pe conceptele de tip metaframework-uri şi pentru a îmbunătăţi metaframework-ul Roma. Această metodologie se bazează pe dezvoltarea iterativă, proiectare axată pe domeniu (Domeniu Driven Design), dezvoltare bazată pe …

Read More »

Studiu numeric. Comparaţie între MINOS şi HOPDM pentru rezolvarea problemelor
de programare liniară

Neculai Andrei nandrei@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti Rezumat: În această lucrare prezentăm câteva rezultate privind performanţele pachetelor MINOS şi HOPDM pentru rezolvarea problemelor de programare liniară. Pachetul MINOS implementează algoritmul simplex cu factorizarea LU a bazei, …

Read More »

Aspecte privind securitatea accesului la conţinutul educaţional MEDUCA

Mihai Jitaru Mihai.Jitaru@computerland.ro MBL Computers, Bucureşti Dragoş Ioniţă Dragos.Ionita@training.computerland.ro MBL Computers, Bucureşti Nicoleta Iacob Nicoleta.Iacob@training.computerland.ro MBL Computers, Bucureşti George Manea George.Manea@computerland.ro MBL Computers, Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă o soluţie de securizare a accesului la conţinutul educaţional, implementată pe portalul MEDUCA din cadrul Centrului pilot de difuzare de conţinut digital. Soluţiile …

Read More »

Model cadru pentru proiectarea, implementarea şi securizarea accesului
în cadrul unui sistem e-Learning

Mihai Jitaru Mihai.Jitaru@computerland.ro MBL Computers, Bucureşti Dragoş Ioniţă Dragos.Ionita@training.computerland.ro MBL Computers, Bucureşti Nicoleta Iacob Nicoleta.Iacob@training.computerland.ro MBL Computers, Bucureşti George Manea George.Manea@computerland.ro MBL Computers, Bucureşti Rezumat: În această lucrare se prezintă câteva din rezultatele proiectului de cercetare MEDSCEN-“Cercetări aprofundate pentru crearea unui sistem educaţional pilot în spaţiul virtual pentru  simularea scenariilor …

Read More »