Monthly Archives: octombrie 2020

Baze de cunoştinţe în proiectarea şi manufacturarea matriţelor complexe

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă rolul jucat de bazele de cunoştinţe în construirea sistemelor hibride CAD / CAM – AI. Cu referire numai la obţinerea matriţelor complexe, se descrie pe scurt un prototip inovativ format din produsul de folosinţă generală CATIA şi o bază …

Read More »

Sisteme bazate pe recunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor.
O analiză sintetică a câtorva produse ANPR

ing. Mihnea Horia Vrejoiu mihnea@dossv1.ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Fără a-şi propune să fie o monografie exhaustivă în domeniu, lucrarea de faţă prezintă într-un mod sintetic rezultatele analizei câtorva dintre cele mai reprezentative produse LPR/ANPR existente pe piaţă astăzi. Sunt trecute în revistă, …

Read More »

Sisteme bazate pe cunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor.
Câteva aspecte privind problematica şi soluţiile specifice

ing. Mihnea Horia Vrejoiu mihnea@dossv1.ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Fără pretenţia de a acoperi integral subiectul, lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o trecere în revistă – la nivel general / introductiv – a unora din principalele aspecte legate de problematica şi …

Read More »

Metode de integrare a aplicaţiilor informatice distribuite

Academia de Studii Economice din Bucureşti, ASE Rezumat: Se prezintă tipuri de aplicaţii informatice distribuite. Se propun metode de integrare a aplicaţiilor informatice distribuite în diferite cazuri întâlnite în practica curentă. Se prezintă modalităţile de abordare. Se realizează analiza comparativă a metodelor propuse. Cuvinte cheie: aplicaţii distribuite, integrare, tehnologii, metrici …

Read More »

Testarea experimentală a unor algoritmi de compresie a datelor

Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele testării experimentale a 5 algoritmi de compresie a datelor (Shannon-Fano, LZW, Huffman Standard, Huffman Dinamic, Compresie Aritmetică). Testarea a avut scop evidenţierea performanţelor acestor algoritmi de compresie în funcţie de caracterul datelor (text, imagine, sunet, executabil, librării dinamice, C++, Pascal). Cuvinte cheie: Shannon-Fano, …

Read More »

Portal de informaţii şi resurse de evaluare a bibliotecilor on-line

Alexandru Balog, Ana-Maria Borozan, Grigore Bădulescu, Revişoara Bădulescu alexb@ici.ro, marika@ici.ro, grigoreb@ici.ro, revibad@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În această lucrare se prezintă portalul de informaţii şi resurse de evaluare a bibliotecilor on-line realizat de un consorţiu format din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), Universitatea …

Read More »

Prezentarea arhitecturii Common Media Server

Ing. Mihai Constantin “Luxoft România”, Calea Floreasca 167, Bucureşti, România Student Ph.D. la “Universitatea Politehnica” din Bucureşti Email: mconstantin@luxoft.com Rezumat: Scopul acestui studiu este de a prezenta un MediaServer care să poată interacţiona cu un Software IP PBX( IPSmallOffice), pentru a oferi capabilităţi de codec VoIP. MediaServer trebuie să înlocuiască …

Read More »

Proiectare orientată spre domeniu şi dezvoltare orientată spre mashup bazate pe Open Source
Java Metaframework pentru dezvoltarea de software Web pragmatică, fiabilă şi sigură:
Tehnologii Rich Client pentru aplicaţii Web

http://www.ict-romulus.eu, http://romulus.ici.ro Rezumat: Această lucrare prezintă tehnologii Web de tip Rich Client, securitate şi fiabilitate şi prototipul tehnologiilor emergente de portal, acoperind şi subiecte de cercetare teoretice. Scopul cercetării îl reprezintă utilizarea tehnologiilor “client side” (pentru dezvoltarea de aplicaţii şi a tehnologiilor de scripting în combinaţie cu tehnologii Java. Cuvinte …

Read More »

Proiectare orientată spre domeniu şi dezvoltare orientată spre mashup bazate pe Open Source Java Metaframework pentru dezvoltarea de software Web pragmatică, fiabilă şi sigură:
Metodologia Romulus pentru dezvoltarea de aplicaţii Open Source extensibile

http://www.ict-romulus.eu, http://romulus.ici.ro Rezumat: Această lucrare prezintă metodologia utilizată pentru elaborarea proiectului european Romulus. Scopul ei este acela de a descrie metodologia selectată şi lucrările efectuate pentru analiză, dezvoltare şi testare pentru a furniza o nouă versiune pentru Roma Meta-Framework şi noi plug-in-uri pentru Romulus. Cuvinte cheie: metaframework, Roma, plug-in, postare, …

Read More »