Monthly Archives: octombrie 2020

Rolul telecomunicațiilor în managementul situațiilor de urgență, în cadrul proceselor de răspuns și revenire după dezastru

Nicolae-Dorel Constantinescu dorel_nic@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: În toate etapele managementului situațiilor de urgență, securitatea informațiilor, în sensul complet al noțiunii, joacă un rol decisiv. Actul de comunicare, atunci când emițătorul și receptorul nu se pot auzi direct, trebuie sprijinit prin oferirea unor funcționalități și a unui canal de comunicație …

Read More »

Cercetări privind securizarea accesului consultării virtuale a cetăţeanului în era e-government şi
e-democracy (SECONCEV)

ing. Iulia Mirescu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti iulia@ici.ro Rezumat: Lucrarea îşi propune să realizeze un studiu asupra impactului socio-uman şi eventualelor beneficii asupra îmbunătăţirii actului guvernamental prin utilizarea noilor tehnologii de consultare a cetăţeanului. În România post-revoluţionară acest demers este la nivel de …

Read More »

Dezvoltarea site-ului RO-01-ICI ca nod în infrastructura naţională Grid pentru cercetare

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: La nivel european e-Infrastructurile reprezintă un pilon esenţial pentru implementarea conceptului ERA (European Research Area). Principalele componente ale acestor infrastructuri sunt reţeaua pentru educaţie şi cercetare şi reţeaua de centre de resurse Grid. Atenţia acordată pe plan naţional dezvoltării acestor …

Read More »

Limbajul, gândirea şi realitatea

mat. Paul Sfetcu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Pentru omul modern cu o forma mentis de homo faber, sensul activităţii lui şi chiar al existenţei lui, este dat de activităţile pe care le desfăşoară în afara lui. Printre acestea, comunicarea este considerată ca primordială, …

Read More »

Costul de performanţă al programării orientate pe aspecte

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: Costul de performanţă este definit ca timpul suplimentar consumat de o aplicaţie POA1 comparativ cu aceeaşi aplicaţie care implementează manual preocupările încrucişate. Sunt comune consideraţiile teoretice despre impactul POA asupra performanţei, dar această lucrare încearcă să reveleze nişte valori reale …

Read More »

Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în funcţie de deformaţiile acestuia
pe baza programului REC-TEC

Rezumat: Articolul de faţă prezintă principalele caracteristici ale programului de reconstrucţie a evenimentelor rutiere REC-TEC Platinium. Se detaliază principalele subrutine ale programului: CRASH 3 / CRUSH V pentru determinarea vitezei de impact pe baza deformaţiilor caroseriei. Cuvinte cheie: energie de deformaţie, mişcare plană, direcţia principală a forţei de impact, centroidul …

Read More »

Globalitatea simetrică. Un punct de vedere estetic

dr. Cristian Lupu cristianslupu@clicknet.ro Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: Am numit globalitate comportarea sau auto-organizarea structurală a unei colectivităţi în jurul unei proprietăţi. Globalitatea simetrică este comportarea sau auto-organizarea structurală a unei colectivităţi în jurul unei proprietăţi de simetrie. De exemplu, lucrările de artă pot fi …

Read More »

Asupra unor modele şi algoritmi pentru planificarea şi programarea producţiei

Rezumat: În lucrare sunt prezentate câteva modele şi algoritmi pentru planificarea şi programarea producţiei integrate. Planificarea pe termen mediu necesită agregarea, care poate fi realizată în raport cu timpul, resursele şi activităţile productive. Agregarea este în mare măsură o tehnică folosită pentru reducerea complexităţii calculului în problemele de optimizare combinatorială. …

Read More »

Arhitecturi complexe folosite în prelucrarea paralelă a imaginilor

Universitatea “Politehnica” Bucureşti Rezumat: Simulatoare de antrenament, proiectare în diferite domenii de activitate, simulare şi vizualizare ştiinţifică, practică medicală sau „numai” jocuri 3D şi filme de animaţii, toate au în comun puterea de procesare de pe placa video. Susţinute de avansul tehnologic, dar şi datorită cererii pieţei pentru aplicaţii care …

Read More »

Metodologii pentru dezvoltarea sistemelor bazate pe agenţi inteligenţi

prof. dr. ing. Mihaela M. Oprea m_oprea@yahoo.com Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Catedra de Informatică Rezumat: Tehnologia agenţilor inteligenţi s-a impus în ultimii ani ca o soluţie eficientă pentru dezvoltarea sistemelor software complexe, distribuite, care lucrează în medii dinamice şi deschise. Pentru o bună inginerie a acestor sisteme bazate pe agenţi …

Read More »