Monthly Archives: octombrie 2020

Specificații de realizare privind impactul abordării soluțiilor m-services și m-commerce asupra
pieții serviicilor în era digitală (MSERVDIG)

Iulia Mirescu iulia@ici.ro Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea își propune să abordeze și să dezvolte un subiect care face obiectul a numeroase dispute, pentru societatea modernă în care cetățeanul, datorită evoluției tehnologiei informației cere, pretinde și are parte de servicii cu tendințe foarte …

Read More »

Integrarea aplicațiilor de comerț electronic

Academia de Studii Economice București Rezumat: Se prezintă tipurile aplicațiilor de comerț electronic. Se analizează diferențele care există între aceste tipuri. Se propune o soluție de integrare directă pentru aplicații de comerț electronic și se evaluează efectele generate. Pentru a facilita accesul clienților la resurse, se propune metoda de integrare …

Read More »

TESTACHE-22.10.2020

Cristian Lupu cristianslupu@clicknet.ro Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: În acest articol încercàm să modelăm o „compertare estetică” cu ajutorul unor structuri interconectate. Întâi de toate, bazându-ne pe conceptul de autoorganizare structurală, definim „colectivitatea” ca o mulțime legată prin relații structurale. În timp ce structura (estetică sau …

Read More »

Unele valențe estetice ale localității de interconectare spațiale

Cristian Lupu cristianslupu@clicknet.ro Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: În acest articol încercăm să modelăm o „compertare estetică” cu ajutorul unor structuri interconectate. Întâi de toate, bazându-ne pe conceptul de autoorganizare structurală, definim „colectivitatea” ca o mulțime legată prin relații structurale. În timp ce structura (estetică sau …

Read More »

Integrarea aplicațiilor software – Studiu de caz

Universitatea “Politehnica” București Rezumat: Integrarea aplicaților software continuă să reprezinte o provocare pentru specialiști și o necesitate pentru beneficiari, oferind multiple avantaje de natură tehnică, managerială și financiară. Soluțiile elaborate până în prezent se concretizează în platforme software ce permit utilizatorului să integreze în mod transparent atât date scrise în …

Read More »

Metodologii de proiectare a aplicațiilor Web

Elena Jitaru jitaru@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă principalele metodologii pentru proiectarea aplicațiilor Web și propune a nouă metodologie dezvoltată în cadrul proiectului CEEX Pro-Inclusiv “Metode și instrumente pentru crearea de interfețe multimodale, necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad ridicat …

Read More »

eLearning: actori și instrumente

Mihail Dumitrache Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Obiectivul general al unui sistem de eLearning este ca fiecare cursant să primească la momentul potrivit și în format corespunzător cursul adecvat nevoilor sale. Buna funcționare a unui sistem de eLearning necesită instrumente specifice activității celor …

Read More »

Autotestarea aplicaților informatice distribuite cu conținut oferit

Rezumat: Se descriu tipurile de aplicații informatice distribuite. Sunt identificate clase de erori care afectează calitatea aplicațiilor informatice distribuite. Sunt date modalități de eliminare a erorilor din aceste aplicații. Pentru o serie de aplicații, sunt prezentate rezultate experimentale. Autotestarea este specifică procesului de dezvoltare. Ciclul de dezvoltare este format din …

Read More »

Direcții de cercetare în domeniul sistemelor multicore

Lucian N. Vințan1,2 1 Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu lucian.vintan@ulbsibiu.ro, http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan 2 Academia de Ştiințe Tehnice din România uww.astr.ro Rezumat: S-a realizat un studiu asupra impactului arhitecturilor multicore și manycore în cadrul ingineriei calculatoarelor. S-a pornit de la geneza acestor sisteme, determinată de limitele paradigmei monoprocesor. S-au identificat și s-au analizat …

Read More »