Monthly Archives: septembrie 2020

Contribuţii privind modelarea şi optimizarea şirurilor de aşteptare în spital

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultate ale cercetării ştiinţifice doctorale cu privire la modelarea şirurilor de aşteptare şi optimizarea timpului de ocupare a locurilor în spital de către pacienţii care aşteaptă în spital pentru a fi serviţi. Cuvinte cheie: modelare, optimizare, şiruri de aşteptare pacienţi, servire, spitale. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU …

Read More »

Prezentarea protocoalelor VoIP şi a codecurilor suportate în IP PBX

Mihai Constantin “Luxoft România”, Calea Floreasca 167, Bucureşti, România, Student doctorand la “Universitatea Politehnica” din Bucureşti Email: mconstantin@luxoft.com Rezumat: Acest articol explică Voice over IP precum şi diferenţele dintre reţelele de VoIP şi circuitele comutate de reţele de voce tradiţionale. Vom face pe scurt o introducere a nevoii de protocoale …

Read More »

Axiomatica şi ştiinţa de tip matematic

Paul Sfetcu psfetcu@yahoo.com Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În articolul de faţă arătăm modul în care a evoluat conceptul de axiomatică (paralel cu cel de ştiinţă, dezvoltată pe baze matematice) şi îl vom pune în contrast cu ideile care au stat la baza ştiinţei …

Read More »

Aspecte privind cadrul de definire şi utilizare a standardelor deschise

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Un standard deschis poate fi identificat ţinând cont de aria de utilizare a acestuia, de conformitatea cu definiţia de standard deschis adoptată şi de caracteristicile procesului de elaborare de standarde ale organizaţiei care a coordonat elaborarea standardului respectiv. Standardele …

Read More »

Aplicaţii pe internet îmbogăţite – RIA

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă informaţii referitoare la aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA), tehnologii suport pentru dezvoltarea de aplicaţii de tip RIA şi metode dedicate proiectării de aplicaţii de tip RIA. RIA poate fi definită ca fiind „o intersectare între aplicaţiile Web …

Read More »

Dezoltarea şi administrarea website-ului prototip CERT.ro printr-un instrument software de content management bazat pe proiectul Open Source „JOOMLA”

Marinescu Ion Alexandru ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol vom prezenta modul de realizare al site-ului CERT.ro. Scopul acestui site este de a realiza un cadru informaţional adecvat în domeniul securităţii informaţiei la nivel naţional, prin constituirea unor baze de date …

Read More »

Dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor WEB folosind instrumente software “Open Source” de „Content Management System”. Studiu comparativ între sistemele JOOMLA şi CMS Made simple.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte avantajele folosirii instrumentelor software open source de Content Management System (CMS) în realizarea şi administrarea site-urilor web, de la cele mai simple la cele mai complexe utilizând funcţionalităţile de bază şi suplimentare …

Read More »

Metrica reprezentativităţii în entități text

Academia de Studii Economice Bucureşti Rezumat: Se definesc conceptele de entităţi text structurate şi componentele acestora. Se detaliază conceptul de ortogonalitate a entităţilor structurate şi se aplică acest concept în cadrul textelor componente ale aceleaşi entităţi. Sunt definite criteriile ce stau la baza studiului ortogonalităţii. Se detaliază operaţiunea de normalizare …

Read More »