Monthly Archives: septembrie 2020

A new way of routing, traffic-conscious and energy consumption on the Internet of Things

Mohammad NADERLOO, Mohammad Hossein SHAFIABADI Department of Computer Engineering, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Corresponding Author: Mohammad Hossein SHAFIABADI Shafiabadi@iiau.ac.ir Rezumat: The Internet of Things, or IoT, is a system of interconnected computer equipment, mechanical and digital machines, objects, animals, or individuals, identified by unique identities, and with …

Read More »

Extragerea unui sentiment uman dintr-un text folosind o rețea neuronală recurentă și
biblioteca Keras

Paul TEODORESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București paul.teodorescu@ici.ro Rezumat: În acest articol se propune înțelegerea modului în care computerul poate să extragă un sentiment uman simplu (de exemplu: „mi-a plăcut”/„nu mi-a plăcut”), dintr-un text. Practic, computerul învață să includă corect o recenzie de film într-una din …

Read More »

Examining subjective involvement on Arabic Alphabet Augmented Reality application

Asmaa MUNSHI1, Nahla ALJOJO2 1 College of Computer Science and Engineering, Cybersecurity Department University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia 2 College of Computer Science and Engineering, Information system and Technology Department University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia ammunshi@uj.edu.sa, nmaljojo@uj.edu.sa Rezumat: It is still an open argument that many AR applications …

Read More »

Politici publice în era digitală

Electra MITAN, Daniel SAVU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București electra.mitan@ici.ro, daniel.savu@ici.ro Rezumat: Studiul politicilor publice are un caracter multidisciplinar și aduce la un loc științele economice, cele administrative și teoria deciziei. În prezent accentul este pus pe societatea digitală prin dezvoltarea unui ecosistem pentru cetățeni, administrație …

Read More »

Color images resistant encryption based on hyperchaotic functions and DNA sequences

Mohammadreza ZARIF1, Hamid reza GHAFFARY2, Masoud DAVOUDI3 1 MSc in Computer Systems Architecture, Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Ferdows Branch, Iran 2 Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Ferdows Branch, Iran 3 MSc in Artificial Intelligence, Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Ferdows Branch, Iran Corresponding …

Read More »

Gestionarea problemelor de etică și responsabilitate socială în industria IT din România (I) –
Posibile îmbunătățiri ale condițiilor de muncă

Maria CERNAT1, Dumitru BORȚUN2, Corina Sorana MATEI1 1 Universitatea „Titu Maiorescu” 2 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative SNSPA macernat@gmail.com, bortund@yahoo.com, coramatei@yahoo.com Rezumat: Principalul obiectiv al acestui articol a fost acela de a investiga, folosind metodele cercetării calitative, condițiile de muncă pentru românii care lucrează în domeniul IT și …

Read More »

Evaluation and ranking of manufactured cars in Iran using
Network Data Envelopment Analysis model

Kamran JALILIAN, Kameleh Nasiri PIRBAZARI Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan at Rasht, Namju Street, Iran jalilian.kamran20@gmail.com, k-nasiri@guilan.ac.ir Rezumat: Data Envelopment Analysis (DEA) is a mathematical programming-based approach to evaluating and ranking decision-making units (DMUs) with multiple inputs and outputs. These DMUs can be banks, various organizations, or even …

Read More »

Accelerarea politicilor și a planurilor de digitalizare a domeniului energetic
în contextul pandemiei COVID-19

Cătălina-Maria ROTARU Institutul Naṭional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti catalina.rotaru@ici.ro Rezumat: Evoluția aplicării strategiei și planurilor pentru combaterea schimbărilor climatice prin măsuri de eficiență energetică a fost confruntată cu noua provocare a acestui an, respectiv impactul pandemiei COVID-19 în toate domeniile vieții. Digitalizarea sectorului energetic, într-o perioadă de …

Read More »

Multi-objective optimizations of mechanical characteristics of objects in
computer aided SIS manufacturing process using empirical PSO algorithm

Mohammed YUNUS, Mohammad S. ALSOUFI Mechanical Engineering Department, College of Engineering and Islamic Architecture, Umm Al-Qura University, Abidiah, Makkah, Kingdom of Saudi Arabia myhasan@uqu.sa, m.s.alsoufi@gmail.com Rezumat: Implementation of the “Selective Inhibition type of Sintering (SIS)” method in the field of additive manufacturing, which develops the components by building layers, depends …

Read More »

Hyperautomation to fulfil jobs rather than executing tasks: the BPM manager robot vs human case

Guillermo LASSO-RODRIGUEZ1, Kay WINKLER2 1 Universidad Americana de Europa (UNADE), 77500 Cancun, Mexico 2 ADEN University, 33134 Florida, United States guillermoenrique.lasso@unade.mx, kay.winkler@adenuniversity.edu.pa Rezumat: Averse to being ‘the year of the coronavirus’, there have been quite some positive global technological and sociocultural advances in the middle of the present tempestuous period. …

Read More »