Monthly Archives: iulie 2020

Sistem inteligent dedicat transportului terestru multimodal de marfă

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI – București Rezumat: Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Transporturile multimodale sunt considerate o alternativă sigură pentru viitor, întrucât răspund cel mai bine atât cerințelor tot mai acute privind descongestionarea arterelor …

Read More »

Grafurile CAYLEY – un alt mod de reprezentare a rețelelor ortogonale

Cristian Lupu (caral@racai.ro) Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: Definiția rețelelor ortogonale se bazează pe relațiile spațiale logice între noduri. În acest articol ne propunem să definim relațiile între nodurile unei rețele ortogonale cu ajutorul teoriei grupurilor. Relațiile între noduri sunt generatorii care conduc la grafuri Cayley. …

Read More »

O analiză a modelelor de energie pentru servere dintr-un centru de date

Delia Mihaela RĂDULESCU1, Gheorghe LĂZĂROIU2 1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București 2 Universitatea Politehnica București delia.radulescu@ici.ro, glazaroiu@yahoo.com Rezumat: Creşterea numărului de centre de date, în ultimii ani, generează un consum din ce în ce mai mare de energie, cu un impact considerabil asupra consumului global de …

Read More »

Proiectul NI4OS-Europe – suport pentru Inițiativa națională Open Science Cloud

Adrian-Victor VEVERA1, Dragoș-Cătălin BARBU1,2, Gabriel NEAGU1, Ella CIUPERCĂ1 1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București 2 Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică victor.vevera@ici.ro, dragos.barbu@ici.ro, gabriel.neagu@ici.ro, ella.ciuperca@ici.ro Rezumat: Misiunea și viziunea proiectului NI4OS-Europe constau în a contribui esențial la portofoliul de servicii al European …

Read More »

Design and analysis of maximum power point tracking algorithms for PV/Wind hybrid system

Oumlkheir BOUCHIBA, Tahar MERIZGUI*, Bachir GAOUI, Saliha CHETTIH, Ali CHEKNANE LMSF Laboratory, Electrical Engineering Department, Laghouat 03000, Algeria *Corresponding author: Tahar MERIZGUI t.merizgui@lagh-univ.dz Rezumat: This work proposes the hybrid renewable sources, for instance, the wind generator and the photovoltaic modules used to produce energy to recharge the solar battery storage …

Read More »