Monthly Archives: iulie 2020

Managementul e-Content: Proiectul SINRED

Rezumat: Articolul prezintă realizarea primului sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie. Proiectul poartă denumirea SINRED și se bazează pe structuri GRID. Își propune reunirea informațiilor digitale, aflate în baze de date dispersate în instituții publice, unități de învățământ, unități de cercetare. Va crește astfel numărul …

Read More »

Tehnologii avansate pentru reconstituirea și accesul la obiective din patrimoniul cultural național

Reconstituirea 3D a imobilelor distruse după fotografii vechi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, București Rezumat: Lucrarea de față prezintă o componentă software, destinată reconstituirii 3D a imobilelor distruse, reconstituire realizată după fotografii vechi, ca o dezvoltare a instrumentului de reconstituire 2D, care redă atmosfera sfârșitului de secol …

Read More »

Bigrafuri colorate de transport

Rezumat: O rețea Petri de transport, descrisă de graful rețelei (sau matricea de referință) și marcajul rețelei, ale cărei arce și mărci primesc atribute de culoare, devine un bigraf colorat. Matricele Pre, Post și de incidență sunt matrice celulare, vectorii de culoare substituind elementele matricelor corespunzătoare din bigraful necolorat. Rețelei …

Read More »

Evoluția sistemelor inteligente de transport

Gabriela Rodica Hrin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Obiectivul urmărit în scrierea articolului a fost oferirea unei prezentări relativ uniforme asupra evoluției din ultimii ani a procesului de realizare a sistemelor inteligente de transport în diferite regiuni geografice, vizând cu prioritate aspecte referitoare la politici, obiective …

Read More »

Proiectarea unei platforme web dedicată centrelor de competență virtuale

Cristina Niculescu Cristina.Niculescu@racai.ro ICIA – Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială Rezumat: Un centru de competență virtual (VCC – Virtual Competence Center) este un sistem socio-tehnologic de susținere a managementului de cunoștințe în cadrul unei comunități lărgite bazate pe practică, într-un domeniu de activitate, ce are valențe specifice pentru cercetare …

Read More »

Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului și asistenței medicale de recuperare în stațiuni balneare și de odihnă e_MEDITUR

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Lucrarea de față prezintă un instrument software (portal), e_Meditur, destinat furnizării de servicii online, către cetățeni, în domeniul turismului și asistenței medicale de recuperare în stațiuni balneare și de odihnă, rezervare bilete și plată prin rețeaua Internet. e_Meditur face parte din …

Read More »

Optimizarea funcționării a două rezervoare

Neculai Andrei nandrei@ici.ro Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Se consideră o situație concretă în care este vorba de optimizarea funcționării unei configurații de două rezervoare din care unul asistă realizarea unui anumit debit impus rezervorului principal. Configurația de rezervoare este modelată ca o problemă de optimizare …

Read More »

Sistem pentru modelarea proceselor de business inter instituții – SIBPA

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Lucrarea prezintă un sistem flexibil pentru modelarea, execuția și monitorizarea proceselor de business din diverse domenii de activitate (business, administrație, industrie, financiar, sănătate etc.) bazat pe servicii Web. Sistemul pune la dispoziția utilizatorilor (proiectanți de procese, manageri de procese, executanți în …

Read More »

Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români,
ca parte integrantă a culturii europene eBiMuz

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București Rezumat: Lucrarea prezintă portalul eBiMuz, un sistem integrat multimedia, care oferă cetățenilor servicii gratuite de informare și documentare, precum și satisfacerea cerințelor prioritare privind îmbunătățirea funcționării sistemului social. Acesta dispune de o paletă largă de servicii online, specifice Societății Informaționale în România …

Read More »

Ortogonalitatea cifrelor arabe și a alfabetului latin folosind diferențele nete

Academia de Studii Economice, București Rezumat: Se definește conceptul de ortogonalitate a textelor. Se construiesc două sisteme de referință, folosite pentru studiul ortogonalității. Se studiază ortogonalitatea alfabetului latin și a cifrelor arabe. Se prezintă și se aplică un algoritm pentru determinarea ortogonalității pe baza sistemului de reprezentare. Algoritmul este implementat …

Read More »